Autohypnóza, jak funguje – teorie

Autohypnóza, jak funguje – teorie

Praktický princip autohypnózy je velice jednoduchý. Jako první si musí člověk, jenž chce autohypnózu podstoupit, vytýčit cíle. Ty mohou být velice různé.

 Uvedu pár příkladů: 

 • Zlepšení zdravotního stavu
 • Zbavení se negativních vlastností
 • Prohloubení pozitivních vlastností
 • Zbavení se nadváhy
 • Odnaučení se kouření
 • Zlepšení sportovních výkonů
 • Podpora učení
 • A mnoho dalších

  Jestliže máme vytýčený cíl, pak si musíme řádně ujasnit postup, kterým se pak budeme řídit. To je velice důležité z několika důvodů. Jedním z nich je dodržení základních technik a postupů, které nás dovedou k úspěchu v autohypnóze. O některých dalších důvodech bude zmínka v dalších kapitolách.

 Nyní zde nastíním v několika bodech, jak může takové schéma autohypnózy vypadat. 

 1. nastolení hypnotického stavu
 2. na tomto místě můžeme vložit různé relaxační techniky
 3. je vhodné provést doplnění energie v organismu
 4. otevření brány do podvědomí
 5. zadání sugesce k dosažení plánovaného cíle
 6. uzavření brány do podvědomí
 7. zadání probouzecí formule

  Po vytvoření takovéhoto schématu začneme pracovat na textech, které bychom chtěli zakomponovat do nahrávky, kterou zaznamenáme na libovolné záznamové médium (např. MP3).

 

<- Zpět na Úvod k problematice tématu Autohypnóza

Další kapitola Pozitivní sugesce ->