GPZ


Téma přednášky: Geopatogenní zóny


Osnova přednášky

  1. Úvodní slovo k problematice GPZ

  2. Typy zón působící negativně na člověka

  3. Působení GPZ na člověka

  4. Působení GPZ na rostlinstvo a na živočichy

  5. Vlivy na další oblasti našeho života

  6. Vzorový případ z praxe (výzkum v Olomouci)

  7. Zkušenosti získané měřením (různé případy)

  8. Pohled jasnovidce na problematiku GPZ

  9. Účinek biodetekce na operátory

  10. Hledání GPZ v praxi

  11. Stínění účinků GPZ (různé metody stínění)

  12. Použitá literatura