Reinkarnace


  1. Co je to reinkarnace?

  2. Proč dochází k reinkarnaci?

  3. Jak probíhá reinkarnace?

  4. Proč si nepamatujeme své předešlé životy? (Cayce – Reinkarnace)

  5. Co se děje mezi jednotlivými reinkarnacemi?

  6. Naše volba další reinkarnace

  7. Karma (krátce bude jako samostatné téma) (Cayce – Reinkarnace)

  8. Jak poznáme, čím jsme byli? (Cayce – Tajemství)

  9. Reinkarnace v budoucnosti (Cayce – Reinkarnace)


  1. Co je to reinkarnace?

Reinkarnace je učení, víra (nebo pravda?), vysvětlující náš pobyt na Zemi a okolnosti kolem našeho života současného a životů minulých. Tím jasně dává najevo, že současný život není jediný, který jsme žili či žijeme.

Dohady a spekulace jsou staré staletí, ne-li tisíciletí. Nikdo však zatím nemůže říci se stoprocentní jistotou, je to tak a tak. Všichni jsme se setkali s někým (nebo alespoň slyšeli o někom), kdo zažil klinickou smrt. Známe povídání o černém tunelu, na jehož konci je zářivé světlo. Jsou i lidé, kteří si pamatují jisté fragmenty ze svých minulých životů. To vše nám však dává jen útržkovitý obraz pojmu reinkarnace.

Ucelenější pohled na věc nám mohou poskytnout speciálně školení mnichové, kteří překročili svou vlastní smrt v obřadu, který nazývají „Malá smrt“. Ti však své zkušenosti předávají pouze mnichům svých řádů.

(Chce-li se někdo s tímto obřadem více seznámit, nechť si koupí knihy Dr. T. Lobsanga Rampy, tibetského mnicha)

Dalším způsobem, jak získat nějaké ucelenější informace o reinkarnaci, je studium celoživotního díla nejslavnějšího amerického senzibila a jasnovidce pana Edgara Cayce. Tento muž používal vlastního hlubokého transu k zjišťování různých informaci (někdy čerpal informace z Akáši, někdy přímým napojením se na nadvědomí). Protože se o všech těchto sezeních v transu zachovaly záznamy, získali jsme tak jeden z nejrozsáhlejších studijních materiálů všech dob. Je na místě podotknout, že materiály obsahují informace z nejrozmanitějších oborů. Jmenovat můžeme vedle reinkarnace např. závislosti karmy, životní výklady zdravotního charakteru, léčebné výklady, různá doporučení léků a receptů. Těchto oborů je celá řada. My se budeme soustředit na téma reinkarnace.

Velice dobrou knihou, která pojednává velice rozsáhle o reinkarnaci je kniha „Tajemství reinkarnace“, autora Noela Langleye (čerpal právě z E. Cayce). Mohu je vřele doporučit, tak jako všechny knihy E. Cayce. (Edgar Cayce –  Zajímavé knihy)