Encyklopedie psychoenergetiky

Encyklopedie Esoteriky


Abecední řazení

 

 


A

Ananke: z řeckého osudovost, nutnost, řád, nevyhnutelnost

Aura: zjednodušeně – energetické pole kolem živých organismů. Tato energie smrtí organismu zaniká. (více v přednášce AURA )

Autohypnóza: provádění sugesce, sugestivní představy u sebe sama. Hypnotizovaný i hypnotizér jsou jedna a ta samá osoba. Metoda, kterou můžeme ovlivnit emoce, úsudek a volné rozhodnutí.

 


B

 


C

 


Č

Čakra – čakry: energetické místo (místa) na těle, která jsou napojená na hlavní energetický kanál vedoucí páteří (sušumna). Čakry mají vzhled trychtýře tvořeného energií proudící do středu trychtýře. Více v přednášce ČAKRY

 


D

 


Ď

 


E

 


F

 


G

 


H

Hypnóza: metoda využívající sugestivní představy k dosažení ovlivnění emocí, úsudku a volních rozhodnutí dotyčné osoby. Hypnotizér provádí hypnózu na druhém člověku.

 


CH

 


I

 


J

 


K

 


L

 


M

 


N

 


Ň

 


O

 


P

Prána: je životní energií, kterou potřebuje k životu každý organismus. V zajímavých knihách knihy o práně.

 


Q

 


R

 


Ř

 


S

Sugesce: podstata sugesce spočívá v tom, že ve vlastním podvědomí či v podvědomí jiného člověka nějakým způsobem vyvoláváme určitou představu. Dosahujeme tím ovlivnění emocí, úsudku a volních rozhodnutí dotyčné osoby.

 


Š

 


T

 


Ť

 


U

 


V

 


W

 


X

 


Y

 


Z

 


Ž