Cviky duševní a mentální povahy


Oční cvik, který Vám může pomoci s viděním aury:

Stránku bílého papíru formátu A4 s černou tečkou (velikost cca 5 mm) si pověste na zeď, nástěnku a podobně. Viset by měl papír s tečkou ve výši Vašich očí.

Sledujte černou tečku a vnímejte své vjemy. Vjemy na stránce nesdílejte s ostatními, ovlivnili byste jejich vnímání tohoto cviku. Napište na mhlasny@volny.cz

Vzor pro ukázku A4 bílý papír s černou tečkou:


Cvik očí – Kirlian

Cvik pro oči, který je založen na principu vyzařování energie – aury z konečků prstů.

 

Metodu zachytávání energie na fotografiích zdokonalil Ing. Semjon Kirlian.

Ilustrační fotografie rukou člověka s vyzařováním aury:

 

Návod na provádění cviku:

·         Pohodlně se usadíme v tmavé (temné místnosti), do které necháme dopadat jen trošku světla.

·         Špičky ukazováčků obou rukou spojíme.

·         Chvíli se díváme ve „skoro tmě“ na ukazováčky a oči necháme přivyknout danému prostředí.

·         Když už oči přivykly prostředí, pomalu rozpojíme ukazováčky a oddálíme je asi o 2 – 3 mm.

·         Mezi prsty bychom měli vidět propojení pomocí energie.

·         Při větším oddálení se nám energetické propojení ztratí.

·         Pro opětné energetické napojení prsty opět spojte, pak je od sebe oddalte… cvičení opakujte.

·         Opakováním cviku můžete docílit větší vnímavosti oka na auru prstů. A také při větší vzdálenosti ukazováčků od sebe stále uvidíte energetické spojení.