Aura


Téma přednášky:  A U R A


Osnova přednášky:

  1. Úvod k problematice tématu Aura

  2. Aura – popis

  3. Aura – Energie

  4. Projevy nemocí v auře (energetické píky)

  5. Možnosti léčení energiemi s pomocí léčitele

  6. Možnosti léčení energiemi – samoléčba

  7. Jiné možnosti léčení

  8. Závěr + jeden cvik

  9. Použitá literatura