Reiki


Autorka přednášky: Taisha Tauma – Mistr REIKI


Osnova přednášky:

 1. Úvod k problematice tématu Reiki – základní pojmy a seznámení s Reiki

 2. Vědecké vysvětlení REIKI

 3. Historie

 4. Nejznámější linie REIKI

 5. Co vlastně REIKI je a co umožňuje

 6. Kdo může provádět zasvěcení

 7. Co vám REIKI nabízí?

 8. Náplň jednotlivých stupňů REIKI

 9. Využití REIKI

 10. Jak vypadá REIKI terapie?

 11. Literatura


„ Vesmír je hluboký a nekonečný, stejně jako nekonečná je energie, která jej naplňuje, a v níž jsou nesmazatelně zaznamenávány všechny naše myšlenky a stavy, kterými po celý život procházíme. Tato energie byla v pradávných dobách pojmenována Rei – Ki.“


1. Úvod k problematice tématu Reiki – základní pojmy a seznámení s REIKI

V překladu z Japonštiny toto slovo znamená  „energie z vesmíru“.

REI – VESMÍR                        KI – ENERGIE

 

Reiki je přírodní léčebná metoda, využívající univerzální energii pro harmonizaci duše i těla. Tato metoda je stará jako lidstvo samo a je vlastně složena z mnoha dalších technik . Mezi tyto techniky patří čínská medicína, Cchi-kung, Tai-chi, Shiatsu, Kineziologie, léčení Pránou , Su Jok, atd.

Před 5000 lety byla v indické spirituální tradici nazývána Pránou, Číňané ji nazývali Cchi, Japonci Ki, v hebrejštině je nazývána Astrálním světlem  a u některých domorodých kmenu jí nazývají Kia – vroucí energie. Stejně tak byla tato přírodní síla využívána v Jižní Americe, Austrálii , Africe, prostě po celém světe.


2. Vědecké vysvětlení Reiki

 Na Reiki se můžeme dívat i přísně vědecky a to z pohledu kvantové fyziky.

Jde totiž o energii, ze které je tvořen celý vesmír na úrovni kvant. Kvanta se skládají se shluku vibrací 100 000 x menších než je nejmenší atom. Tyto vibrace (kvanta) se shlukují do impulsu energie, čímž vznikají  částice hmoty. Takže, všechno ve vesmíru vibruje. 

Atom je složen z jádra a elektronu, které kolem tohoto jádra krouží stejně, jako krouží planety kolem slunce. Mezi elektrony je však i volný prostor a tato „hustota“ je u všech věcí ve vesmíru rozdílná. Takže např. váš prst, je „hustší“ nežli med, proto ho můžete do medu namočit  a se slastným výrazem vychutnat jeho chuť. Naproti tomu, druhým člověkem prst jen tak neprostrčíte. Stejně tak pro vás bude nepřekonatelná i zeď.

Na tomto principu funguje i léčení prostřednictvím Reiki, která má schopnost harmonizovat rychlost vibrujících atomu vašeho fyzického i energetického těla. Reiki se dá díky této vlastnosti využít i například k nabíjení minerálu, potravin, vody, osobních předmětů a všeho, co chce člověk učinit  nositelem této energie.

Člověku , který energii Reiki používá se říká praktikant Reiki.

 Pro jednodušší  výslovnost se používá výraz Reikista , nebo terapeut.


3. Historie

Techniku přírodního léčení  znovu  oživil japonský teolog Mikao Usui. Již od dětství byl vychováván v duchu využívání přírodních metod k léčení a sebezdokonalování. Cvičil Cchi Kung, aplikoval buddhistickou medicínu a využíval kaligrafické symboly ze sanskrtu a z tajného jazyka Kanji k léčení. V dospělosti se mu podařilo v jednom z Tibetských klášterů nalézt staré svitky učení Siddhártha Gautama Buddhy , v nichž byla tato technika popsána. Při hluboké meditaci mu byly předány i další postupy jak prakticky energii Reiki využít. 


4. Nejznámější linie Reiki

GAKKAI REIKI:  ( celý název : Usui Reiki Ryoho Gakkai )  byla úplně původní organizace Mikao Usuiho, která se snaží dodnes  nést neporušenou a nezměněnou podobu Reiki . Tato linie se pozná podle přípony v názvu organizace „Ryoho, nebo Reiho“. Také se vyznačuje používáním pouze tří symbolu  pro II. st. a jednoho mistrovského klíce.

 TIBETSKÁ REIKI: tato linie věří, že nalezla originální záznam tibetských praktik. Tento systém používá meditace a další praktiky k rozvoji své duchovní úrovně a  léčící symboly z tajného jazyka Kanji . 

 SEICHIM REIKI: je linie vyvinutá P. Zieglerem r .1918 po duchovní zkušenosti v pyramidě v Egyptě. Později přijal Sufi – duchovní zasvěcení Sufistickým  mistrem. Tato linie je známá ve světě jako odpadlá, tedy jako nenáležející k Reiki. Tato technika je velice podobná druidským praxím, jde o spojení se zemí v srdeční čakře.

 RAKU KAI REIKI: rozvinul A. Robertson  zasvěcený v linii Mikao Usui  – Takata.  Ralf Jensen do této techniky přinesl symboly z Tibetian Reiki  a techniku  zasvěcování.

 JOHRE REIKI: vyšla z Raku Kai Reiki a duchovní techniky Johre. Techniku Johre vyvinul součastník Makao Usuiho – Mokichi Okada. I v této technice docházelo k posílení následovníků speciálním zasvěcením.

 KARUNA  KI:  W. Amador –  systém založený na spolupráci Karuna Reiki a Tera Mai Reiki  . Symboly jsou stejné, ale mudry, rozjímání a techniky jiné. Snaží se docílit kultivace soucitného srdce.

 KARUNA REIKI: založil W. Rand – vložil do ní nové symboly, v podstatě stejné, jako používá Tera Mai.systém.

 TERA MAI REIKI: založila K. Milner . Původní název byl Sai Baba systém, ale kvůli autorským právům musel být změněn na Tera Mai. Kathleen Milner našla „chybějící“ symboly, které byly ztracené v originálu Usui systému. Byly jí předány Sai Babou, když navštívila jeho ášram.

 ROZŠÍRENÝ SYSTÉM USUI SHIKI RYOHO REIKI:  Byl přivezen z USA do České republiky

Dr. Bronislavou Volkovou . Tento systém se snaží o spojení všech výše uvedených linií a propojení s dalšími alternativními metodami jako je Su Jok, Shiatsu, Cchi Kung, čínská a buddhistická medicína, pránické dýchání apod.

Každý z mistrů doplňuje navíc tuto techniku o své znalosti a schopnosti, jako je psychotronika, věštění  z různých orákulí ( tarot, Šen šu, I Ting, runy, karty …) , jasnovidnost, channeling, aromaterapie, Bachova květová terapie a mnoho dalších léčebných oboru z celého světa.


5. Co vlastně Reiki je a co umožňuje

 1. Reikista neužívá energii svou vlastní, ale energii čistou, přiváděnou z vesmíru. Proto se terapeut necítí vyčerpaný ani po několika sezeních či zasvěceních za den. To je jedna z největších výhod této metody. Lze tedy zasvěcení do Usuiho systému doporučit lidovým léčitelům, jako ochranný prostředek proti vyčerpání, kterému jsou vystaveni, protože využívají k léčení energii svou vlastní.

2. Reiki umí každý – v okamžiku zasvěcení od mistra Reiki dojde k znovuprobuzení a naladění člověka na průtok energie, která jeho rukama proudí už NAVŽDY. Její tok nelze ničím zastavit. Ani nemocí, stresem, nebo rozhodnutím s Reiki přestat pracovat.

Reikista se v okamžiku spojení svých dlaní stává tzv. „kanálem Reiki“, kdy kosmická energie prochází korunní čakrou terapeutova  těla a vychází  dlaněmi, směrovaná  na potřebné místo.

Tok energie Reiki se dokonce spouští za určitých okolností úplně sám. Většinou k tomu dochází v blízkosti nemocného člověka či zvířete, nebo tam, kde došlo k velkému energetickému odčerpání – v místě vraždy, neštěstí a podobně. 

 3. Reiki nemusí být řízená, tak jako jiné energie. Nalézá sama místo nerovnováhy a harmonizuje ho. Proto je tato technika vhodná i pro lidi bez lékařského vzdělání, tedy i pro děti.

 4. Energie Reiki je nepolární a nemagnetická. Díky tomu je terapeut chráněn proti přetažení klientovy nemoci do svého těla a naopak, klient se nemusí obávat nakažení od terapeuta.

5. Reiki odstraňuje „traumatické energie“, které vznikají na základě bolestného zážitku – smrt blízké osoby, rozvod, zneužití, křivda, zklamání, šok, úraz, stres a vše, co pociťujeme jako negativní. Tuto negaci si náš mozek zapamatuje a uloží do podvědomí, jako do „černé schránky“, kde je uložena jako v trezoru a je připravena na možné uvolnění.

K tomu dochází (…ale také po celý život nemusí…!) v různých  životních situacích. Trauma se uvolní a odplaví do těla po energetických drahách tzv. meridiánech. Tam, kde se zastaví, způsobí napřed příznaky nemoci (psychické potíže, bolestivost, tlak) a později se může i rozvinout do onemocnění na fyzické úrovni (poškození struktury a funkčnosti fyzického těla, prokazatelné např. ultrazvukem, rentgenem a dalšími metodami moderní medicíny).

Reiki tuto energii naředí a odstraní nejen z místa, kde se začala projevovat jako zdravotní problém, ale i z našeho podvědomí. Tím zabrání znovunavrácení potíží.

 6. Reikista není léčitel. Reikista je jen prostředník mezi člověkem a vesmírem. Stal se tzv. „kanálem Reiki.“ – sbírá vesmírnou energii, sdružuje ji v jeden silný pramen a směřuje ji do potřebných míst.

Ten kdo ve skutečnosti léčí je klient, rozhodující se na úrovni podvědomí, zda energii příjme.  Každá bytost má totiž právo rozhodnout, zda se vyléčit chce, nebo ne.

Některé bytosti totiž svou nemoc potřebují. Skrze nemoc se člověk učí a rozvíjí, čerpá z ní sílu pro svůj další život. Někdy se nemoc objeví, aby člověka zpomalila a připomněla mu, že je čas na odpočinek, jindy se jej snaží naučit lásce sama k sobě. Proto nelze nikomu energii vnutit  a násilím ji vpravit do těla.

7. Další důležitá věc, kterou byste měli vědět je, že při práci s energií očišťujete a harmonizujete i svůj organizmus. Tedy, čím častěji používáte Reiki, tím lépe na tom jste, jak po zdravotní, tak i po duševní a duchovní stránce. Přínosem vám bude vyšší senzitivita a jasnozřivost či jasnovidnost.


6. Kdo může provádět zasvěcení

Reiki se skládá celkem ze tří základních stupňů, do kterých musí být žák zasvěcen Mistrem .

Nikdo jiný nemůže zasvěcení provádět, neboť jen Mistr má k tomuto speciálnímu tajnému rituálu schopnosti předané speciální zasvěcovací technikou . Pro využití Reiki energie k léčení sebe i druhých osob vám stačí již první stupeň. Toto platí dokonce i pro léčení na dálku.

Zasvěcení nemá nic společného s náboženstvím. Nevzývají se žádní svatí, neexistuje žádný nejvyšší guru. Záleží pouze na „reikistovi“ samotném, jakou formou bude Reiki využívat. 

Oč vlastně jde při zasvěcení?

Jedná se o otevření a zprůchodnění všech energetických kanálů lidského organizmu tak, aby energie mohla bez překážek proudit celým tělem. Lépe se pak zásobují všechny buňky našeho těla energií, jejíž nedostatek se projevuje nemocemi a posléze i fyzickými změnami v organizmu.


7. Co vám Reiki nabízí

 V prvním stupni  získá váš  imunitní systém  mnohem větší odolnost. Nemoci jako chřipka, angína, nebo obyčejné  nachlazení se vám budou vyhýbat i v období chřipkových epidemií, případná onemocnění budou  několikanásobně kratší  a s lehčím průběhem.  

 Zbavíte se strachu ze smrti, pocitu osamocení, pomůžete nejen sobě, ale i svým blízkým od nepříjemných potížích jako jsou bolesti hlavy, menstruační obtíže, výkyvy krevního tlaku, nevolnost při cestování, bodnutí hmyzem, popáleniny, řezné rány, hematomy, střevní potíže, bolesti zubů,  atd.  

Zasvěcení do prvního stupně je velice dobré provést lidem upoutaným na lůžko, protože Reiki přináší vylepšení jak psychického, tak i fyzického zdravotního stavu pacienta. Stejně tak může Reiki pomoci k lehčímu odchodu umírajícímu člověku, spojí jej s Univerzem a utlumí bolesti.

Reiki chrání léčitele před přijetím nemoci od pacienta a naopak, klient je chráněn proti přenosu nemoci od léčitele .

V druhém stupni  začnete více využívat svou intuici, dojde u vás k rozvoji všech spirituálních schopností, naučíte se, jak „vymazat z paměti“ těžká životní traumata a tím odstranit jejich následky, jak vyléčit fobie a strachy a jak očistit svou karmu.

Druhý stupeň je vhodný pro léčitele, lékaře, psychoterapeuty, rehabilitační pracovníky a absolventy stupně prvního, pro které se Reiki stalo po prvním zasvěcení  životní cestou .

V třetím stupni  dojde k obrovskému rozvoji na všech úrovních. Jedinec, který se Reiki opravdu věnuje celým svým srdcem, po zasvěcení do všech tří stupňů pozná podstatu existence tak, jak je jiným nepřístupná a nepochopitelná. Otevřou se mu tak pomyslné dveře k dalším dimenzím vesmíru a jejich tajemstvím.


8. Náplň jednotlivých stupňů Reiki

 Každý mistr si určuje počet  a náplň zasvěcovacích stupňů sám !

 Je tedy nutné dát si pozor při výběru semináře. Ne vždy je zárukou kvality větší počet , vyšší cena nebo zajímavější název seminářů.

Stejně tak nemá na kvalitu vliv cizokrajné jméno učitele , nebo rozsáhlost jeho výukového centra. 

Mějte proto vždy na paměti, že USUI SHIKI RYOHO REIKI je přesné označení  původní linie vycházející od Mikao Usuiho. Tato linie měla pouze tři stupně , které japonská tradice  udržuje až dodnes. Je tedy naprosto zbytečné a finančně nákladné podstupovat více jak tři zasvěcení , jako např.:

 • první stupeň : pouze naladění na Reiki bez schopnosti léčit na dálku
 • druhý stupeň: tři symboly a léčení na dálku
 • třetí stupeň 3x , 3y ….: další symboly , meditační techniky, nácvik terapií apod. Jde většinou o několika měsíční kurzy.
 • mistr Reiki: zná symbol – používá jej pouze  k léčení
 • mistr učitel: ten, kdo zasvěcuje a může dál učit zasvěcovací metody.

Mistr Reiki a Mistr Učitel  jsou uměle rozděleny na dvě části a to v rozporu s učením Mikao Usuiho. Mistrovský stupeň byl vždy pouze jeden !

 • Další stupně jsou vkládány mezi stupně předcházející a mají různé názvy.

Cvičí se na nich meditace a různé cviky,vyvinuté přednášejícím mistrem .

Pro práci s Reiki nejsou nezbytné.


9. Využití Reiki

 Skrze Reiki můžete odstraňovat fyzické i duševní  nemoci a jejich příčiny.

 Pomocí Reiki můžete „nabíjet“ vše, co nás napadne: jídlo, pití, léky, drahé kameny a kosmetiku. 

 Ošetřovat  můžete také rostliny a zvířátka . 

 Energie Reiki odplavuje účinně veškeré jedy, karcinogenní látky a chemikálie z organizmu. Proto se dá skvěle využít po chemoterapiích a otravách k obnovení imunity a  posílení organizmu.

 Energie Reiki odklání geopatogenní zóny (zde je nutno podotknout, že pouze na určitou, relativně krátkou dobu) a čistí prostor od negativních energií ( metoda II. stupně Reiki).

Energie Reiki pomáhá při kontaktu s duchovním světem, zejména citlivým osobám, které se věnují duchovním technikám , např. channeling, magie, okultizmus a podobně.

Technika Reiki  umožňuje mimo jiné i vyšetření klienta na dálku. Můžete zjistit blokaci a  nerovnováhu v čakrách,  traumatickou energii v orgánech apod.

 Za pomoci Reiki lze také otevřít „stálý kanál“ Reiki, kdekoli v prostoru, kde si to budete přát.  Můžete tak odebírat energii z vesmíru kdykoli se ocitnete v blízkosti této energetické brány, např. ve spánku ( metoda II. stupně Reiki).

 Reiki působí také jako zesilovač meditačních technik, regresních terapií, sestupu do alfa vln apod.

Reiki lze použít i k harmonizaci minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jde o techniku vyučovanou v systému rozšířené Reiki již v prvním stupni.

Reiki umožňuje člověku používat své tělo a ruce místo pendlu k hledání různých zón, vody  a dalších přírodních anomálií.

Reiki zrychluje regeneraci těla po fyzickém a duševním vyčerpání, po úrazech a operacích.

Speciální technikou Reiki lze pomoci v odchodu umírajícímu člověku, nebo člověku, který již zemřel.

Z vody ve vodovodním kohoutku si můžete udělat tzv. živou vodu, tedy vodu léčivou, která je  nositelem energie Reiki ( technika II. stupně )


10. Jak vypadá terapie Reiki

 Klient se položí na měkkou  podložku, nebo masážní stůl a zaujme uvolněnou pozici. Zatím, co poslouchá hudbu, připraví terapeut  v naprostém tichu doprovodné terapie – zapálí vonnou tyčinku, rozsvítí barevnou žárovku a nebo svíčku. V rámci této přípravy se dostává sám do uvolněného stavu potřebného k zvýšení vlastní vnímavosti.

Může proběhnout i krátká meditace a modlitba, ke které se může klient přidat, pokud je věřící. Dochází k napojení na kanál Reiki krátkým spojením dlaní.

Reikista poté přistupuje ke klientovi a začíná pracovat s jeho čakrami, přičemž se dotýká jeho energetického těla, tedy aury. Tu harmonizuje nejen bílou energií Reiki, ale i dalšími barvami podle toho, jakou čakru zrovna ošetřuje. Do proudu energie vizualizuje symboly Reiki pro zvýšení průtoku a uvolnění karmické zátěže. Mistr může použít i speciální mistrovskou techniku Hatsurei ho, Kouketsu ho, nebo hui yin, zvedající energii až k nejvyšší možné hranici potenciálu.

 Podle průběhu terapie a odezvy od energetického těla klienta  využívá terapeut i další vhodné techniky, které mu byly předány v rámci Rozšířeného systému, nebo které se naučil na různých seminářích a kurzech.

 Po skončení terapie terapeut uhladí auru klienta a stáhne energii podél jeho zad, aby jej uzemnil. Tím terapie končí.

 V rámci celé terapie je nutné, aby byl terapeut ve verbálním  kontaktu  s klientem a neustále se ujišťoval, jaké pocity a tělesné vjemy klient má.  Díky tomu může snáze  odstranit  energetické bloky  a nastolit v těle rovnováhu.

Další výhodou rozhovoru s klientem je možnost okamžitého přesunutí rukou na jiné místo, pokud klient pociťuje  terapeutovo působení jako bolestivé či nepříjemné.

Výjimku tvoří okamžik, kdy klient usne. Tento stav uvolněnosti je dokonce žádoucí! Klient přestává přemýšlet, zabývat se osobními starostmi, nebo zbytečným strachem, naprosto se uvolní a poddá se hřejivé energii. Po probuzení se proto cítí naprosto odpočatý.

 Terapeut končí sezení tichou vnitřní meditací, nebo modlitbou. Pacient se může přidat pokud je věřící.


11. Literatura

 Knih o Reiki již vyšla celá řada.

Jako výchozí kniha může být užitečná kniha Waltera Lübecka „Základní kniha o Reiki“.