Citáty slavných

Člověka jímá posvátná úzkost, když uváží, jak úžasná je realita. Docela postačí, když každým dnem budeme usilovat o pochopení třeba jen zlomku všech těchto záhad. - Albert Einstein


Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného. - Dalajlama


Ten kdo chce, hledá způsob. Ten kdo nechce, hledá důvod. - Jan Werich


Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. - Seneca


Největším dobrem je žít podle přírody. - Cicero


Máme se chovat tak, jako bychom nežili kvůli tělu, ale jako kdybychom bez těla nemohli žít. - Seneca


Šťastný život stavíme na duševním klidu. - Cicero


Nejlépe je ve všem zachovávat míru. - Plautus


V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš. - Terentius


Zásada střední cesty je nejlepší. - Cicero


Nic nedal život smrtelníkům bez velké námahy. - Horatius


Žít neznamená bojovat. - Seneca


Špatně žijí ti, kteří se domnívají, že budou žít věčně. - Publilius Syrus


Žij a připomínej si smrt; čas letí, a to, co říkám, není už tady. - Persius


Existují tři druhy bohatství: největší ducha, druhé těla a třetí to vnější. - Cicero