Citáty slavných

Člověka jímá posvátná úzkost, když uváží, jak úžasná je realita. Docela postačí, když každým dnem budeme usilovat o pochopení třeba jen zlomku všech těchto záhad. - Albert Einstein


Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného. - Dalajlama


Ten kdo chce, hledá způsob. Ten kdo nechce, hledá důvod. - Jan Werich


Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. - Seneca


Největším dobrem je žít podle přírody. - Cicero


Máme se chovat tak, jako bychom nežili kvůli tělu, ale jako kdybychom bez těla nemohli žít. - Seneca


Šťastný život stavíme na duševním klidu. - Cicero


Nejlépe je ve všem zachovávat míru. - Plautus


V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš. - Terentius


Zásada střední cesty je nejlepší. - Cicero


Nic nedal život smrtelníkům bez velké námahy. - Horatius


Žít neznamená bojovat. - Seneca


Špatně žijí ti, kteří se domnívají, že budou žít věčně. - Publilius Syrus


Žij a připomínej si smrt; čas letí, a to, co říkám, není už tady. - Persius


Existují tři druhy bohatství: největší ducha, druhé těla a třetí to vnější. - Cicero


Duševní bolest je horší nemoc než tělesná. - Publilius Syrus


Chtějme, ať zdravá mysl nám zůstane ve zdravém těle. - Iuvenalis


Žádný velký duch není bez trošky bláznovství. - Seneca


Je sladké být bláznem v pravý čas. - Horatius


Každému sluší nejlépe, co je mu nejvlastnější. - Cicero


Chtěj být tím, čím jsi, a netouži po ničem více. - Martialis


Pusť už z hlavy, co nejsi. - Persius


Nemůžeme všichni všechno. - Vergilius


Neobdivují a nemilují všichni totéž. - Horatius


Lidská přirozenost touží po nových věcech. - Plinius st.


Cizí se líbí víc nám, naše zase cizím. - Publilius Syrus


Staré velebíme, o nové nedbáme. - Tacitus


Nikomu, kdo se ohlíží po cizích věcech, se nelíbí vlastní. - Seneca


Nemůže se líbit nic, co není slušné. - Quintilianus


Není nám milé, co smíme, co nesmíme, více nás láká. - Ovidius


Je už přirozeností lidí, že se jim nic tak nelíbí jako to, co pozbyli. - Seneca


Obvykle totiž všechno, co není nablízku, znepokojuje lidskou mysl nejvíce. - Caesar


Před tím, co za mnou jde, prchám; za tím, co prchá, jdu sám. - Ovidius


Lidem se zdá těžší to, co snášejí, než to, čeho se bojí. - Livius


Bojácný pes více štěká než kouše a hlubší řeky plynou nejtišeji. - Curtius Rufus


Smíchem se velké věci rozhodnou často rázněji a lépe, než tvrdostí. - Horatius


I v pláči je jakási rozkoš. - Ovidius


Není smrtelníka, jejž by se netkla bolest a nemoc. - Cicero


Člověk, který má soucit s neštěstím druhého, pomýšlí na sebe. - Publilius Syrus


Je nesprávné nepodat uklouznuvším ruku: to je společná zásada lidského rodu. - Seneca starší


Jsem člověk, nic lidského mi není cizí. - Terentius


Vidím a schvaluji dobré, ale řídím se špatným. - Ovidius


Zlý člověk vždy živí svůj hněv. - Publilius Syrus


Zlá mysl, zlý charakter. - Terentius


Kroť svoji mysl. - Horatius


Jestliže se ti podařilo ovládnout vášeň dříve, než ona ovládla tebe, pak se můžeš radovat. - Plautus


Vnějšího míru nelze dosáhnout bez vnitřního míru. - Dalajláma