Autohypnóza


Téma přednášky: Autohypnóza


Osnova přednášky:

1.  Úvod k problematice tématu Autohypnóza

2.  Autohypnóza, jak funguje – teorie

3.  Pozitivní sugesce

4.  Formulace sugescí

5.  Tvořivá představivost

6.  Zhotovení vlastních nahrávek pro autohypnózu

7.  Závěr – zamyšlení nad příklady z praxe

8. Použitá literatura