Meditace


Meditace v teorii a praxi

 (Použitý text z přednášky- 10. březen 2018, Ing. Marek Hlasný, Esoterický „Minifestival“ Lhotka u Bílovce)


Osnova přednášky:

 1. Meditace – úvod
 2. Proč meditovat?
 3. Jak meditovat?
 4. Meditační cvičení
 5. Meditace vede k uvědomění si soucítění s jinými lidmi
 6. Zamyšlení o meditacích
 7. Použitá literatura

1.     Meditace – úvod

V dnešní uspěchané době máme všichni potřebu zastavit se, odpočinout si, nabrat energii, prostě se uvolnit. Pokud opravdu chceme tuto potřebu naplnit, můžeme využít „služeb“ meditace.

Co je to meditace? Přesnou definici asi není možné napsat, protože každý člověk znalý meditací, by tuto definici popsal jinak. Obecně lze říci, že jde o stav mysli, vědomí, kdy dojde ke zklidnění, ztišení mysli. V tuto chvíli mysl přestává produkovat přehršel každodenních myšlenek a začne objevovat krásu vnitřního ticha, míru a klidu.

Hned na úvod je třeba poznamenat, že není právě v dnešní uspěchané době jednoduché se naučit „meditovat“. Pokud už se na tuto cestu dáte, obrňte se notnou dávkou trpělivosti. Chce to pevnou vůli cvičit a to každý den. Pak budete mít v meditacích úspěch.

Rozhodnete-li se dát na meditace, pak zjistíte, že meditace vám začne velmi brzy obohacovat váš každodenní život. Může vás dovést až k uvědomění si naší hlubší podstaty. Součástí této podstaty je skutečnost přítomnosti Lásky, Pravdy, Vyšších energií – božství.


2.     Proč meditovat?

Odpověď na otázku v nadpisu kapitoly je značně široká… Asi nejdůležitější význam meditace je právě ve zklidnění naší mysli. Mysl je zaneprázdněna každodenním spěchem a  stresem. To nás přivádí do stavu, který se nám vnitřně nelíbí. Rádi bychom s tím něco udělali, protože víme, jakým způsobem se to může projevit na našem fyzickém těle. A my přece nechceme onemocnět! To už je dobrý důvod začít meditovat.

Meditace nám pomůže se vnitřně odpoutat od stresu a vnějších problémů. Získáme jiný náhled na problémy každodenního života.

Další důvody jsou duchovního zaměření. Zlepšení vnitřních vlastností jako je empatie, soucit, pozitivní myšlení. Potlačení negativních vlastností jako je například hněv.

Postupným tréninkem a zlepšováním se, se objeví další a další důvody, proč meditovat. Například zlepšování naší koncentrace a to nejen vnitřní, ale i vnější třeba při práci. Rovněž se nám zvýší síla mysli, rozšíří se nám obzory vědění.

Meditace je rovněž velice dobrou průpravou k tomu, aby člověk mohl zvládnout vědomé astrální cestování a práci v hypnóze.


3.     Jak meditovat?

Meditace je činnost a ta se musí procvičovat. Otázka na místě je, jak procvičovat, jak meditovat?

Meditačních technik je v literatuře uvedeno mnoho. Mnoho Mistrů a jiných lidí, kteří se meditacemi zabývají, popsalo techniky vedoucí k dobré meditaci. Jedno přísloví říká: „Tisíc mnichů, tisíc náboženství“. Já jsem toto přísloví upravil na meditace: „Tisíc meditujících, tisíc způsobů, jak dosáhnout dobré meditace“. Z toho vyplývá, že nejde říci, dělej přesně toto a budeš dobře meditovat. Každému člověku vyhovuje něco jiného a podle toho musí učitel postupovat. Rovněž během cvičení učitel získává informace, co žákovi vyhovuje a může hned upravit cviky podle aktuální situace.


4.     Meditační cvičení

Již v úvodu této přednášky bylo napsáno, že je třeba meditaci cvičit a to pravidelně. Jinak člověk nedosáhne žádného výsledku. Ale jak cvičit?

Uvedu v této přednášce jen základní oblasti cvičení. Pro ty, kdo se chtějí ponořit do studia meditací hlouběji, pak doporučím v posledním bodě přednášky patřičnou literaturu.

 • Zlepšení koncentrace – důležité základní cvičení, které nám při meditacích velice prospěje a nejen při nich
  • Příklad cvičení na zlepšení koncentrace – usedněte, či ulehněte do pohodlné polohy. Uvolněte se, fyzické tělo nemůže být v „křeči“. To byste ničeho nedosáhli.
 • Ztišení mysli – jeden z hlavních cílů meditace. Zvládnou vír myšlenek, je důležité pro další práci v meditaci
  • Příklad cvičení na ztišení mysli – představte si, že dotěrná myšlenka či myšlenky, je opice, která na vás doráží a nutí vás, všímat si jí. V meditačním cvičení odežeňte opici (dotěrnou myšlenku) a získejte vnitřní klid.
 • Dechová cvičení – správné dýchání je při meditaci velmi důležité.
  • Příklad dechového cvičení – snažte se zklidnit, v myšlenkách, fyzicky a to i v dechu. Dýchejte pomalu, tiše, plynule tak, že kdyby jste mněli před nosem zavěšenou nit – nepohnula by se.
 • Opakování manter – mantra je posvátná slabika. Mantra má svou vnitřní sílu. Tuto sílu můžeme využít při meditaci.
  • Příklad cvičení s opakováním manter – jednou ze známých manter je „AUM“. Na počátku meditace budeme tuto mantru opakovat klidně po dobu několika minut. Při tomto cvičení ji opakujeme „v duchu“, tedy ve své hlavě, bez zvukového projevu navenek.
 • Otevření duchovního srdce – duchovní srdce se nachází přímo uprostřed hrudi. Otevření našeho duchovního srdce nám uvolní všechny božské vlastnosti a slovo „nekonečnost“ se stane z pouhé představy skutečností.
  • Příklad cvičení na otevření duchovního srdce – tak jako se můžeme soustředit na svůj prst, tak se rovněž můžeme soustředit na své srdce. Představme si, že jsme uvnitř srdce, vnímáme jeho tlukot, jeho vibraci, jeho energii. Rozvíjejme pozitivní energii svého srdce, zvyšme dosah této energie – její prozařování. Naplní celé srdce, naplní celé naše tělo a můžeme ji nechat prozařovat do okolí…
 • Vizualizace – spojuje sílu koncentrace se silou představivosti. Představivost je velice významná. Dnes si něco představujeme a zítra se tato věc silou naší inspirace promění ve skutečnost.
  • Příklad cvičení s vizualizací – při meditaci si vizualizujme, jak vychází slunce. Jak jeho hřejivá a životodárná energie nás nabíjí. Jsme plni této energie…
 • Meditace na duchovní vlastnosti – čistota sytí hledajícího i cestu.
  • Příklad cvičení s meditací na duchovní vlastnosti – při meditaci si představte, že vdechujete čistotu a vydechujete nečistotu. Pročistíte tím své tělo nejen fyzické, ale i duchovní.
 • Meditace na duchovního učitele – duchovní učitel je pro nás člověk, který „ví“. Proto se pro nás stává „autoritou“ v tom dobrém smyslu slova. Věříme mu, on nám pomáhá a „hlídá nás“.
  • Příklad cvičení s meditací na duchovního učitele – při meditaci si vizualizujeme ve svých představách svého učitele. S ním přichází i jeho pozitivní vlastnosti. Snažíme se naladit na učitele i tyto jeho pozitivní vlastnosti.

5.     Meditace vede k uvědomění si soucítění s jinými lidmi

Všechny činnosti člověka jsou vedeny k růstu. Je jedno, zdali jsou to činnosti jako zaměstnání, studium, koníčky, sport. Přirozeně se chceme vždy vyvíjet, pokročit a zlepšit se. U meditací je to stejné. I v této činnosti chceme dosáhnout lepší výsledky. Chceme třeba změnit své vnitřní nastavení, zdokonalit mysl, zlepšit vůli, trpělivost. Cvičíme-li, postupně si pěstujeme i své vnitřní vlastnosti. Zlepšujeme si vůli a trpělivost. Zpočátku pracujeme na sobě. V určité chvíli nám to však již nestačí a máme potřebu začít pomáhat druhým. V této chvíli zjistíme, že se nám rozvíjí soucit.

K plnému rozvoji duchovních kvalit, jako jsou láska, soucit a altruismus (nesobecký způsob myšlení a cítění, nezištné jednání ve prospěch druhých jako mravní princip) je zapotřebí meditace. Naše mysl je každodenními starostmi rozptýlena a tudíž má omezenou energii. Pokud mysl zklidníme, usměrníme energii, její síla bude mnohem větší a stane se z ní nástroj. Pak je jen a jen na nás, jak tento nástroj použijeme. Vždy je volba na nás. Použijeme mysl k pozitivním věcem? Třeba k pomoci jiným lidem … přes soucítění.


6.     Zamyšlení o meditacích

Dnešní uspěchaná doba nás nutí věnovat čas různým činnostem. Jen stěží se donutíme v tomto shonu pracovat na sobě, najít třeba čas na meditace. Z tohoto důvodu jsem od počátku roku 2018 zavedl tzv. „Meditační středy“. Lidé, kteří mají potřebu se pozastavit, zklidnit tělo i mysl přijdou za mnou odpoledne po práci, cvičí meditační cviky a projdou řízenou meditací. U osob, které chodí na cvičení pravidelně, je vidět veliký pokrok. Pokrok ve zklidnění mysli, zvýšení sebekontroly, koncentrace a vizualizace. Již po několika „středách“ hlásí změny v chování, například: „dříve bych se s šéfem pohádal, teď jsem to řešil s rozumem a klidně“. Když vidí u sebe pokroky, tak mají větší motivaci na sobě pracovat. Chodí na středeční schůzky rádi, plní očekávání dalších pozitivních změn. Chtějí cvičit a rozvíjet se. Je to úžasné slyšet tyto osoby líčit své zážitky z meditací při konzultacích. Mně osobně to ohromně nabíjí a povzbuzuje k další práci v esoterice a meditacích.


7.     Použitá literatura

Velká kniha meditačních cvičení – Sri Chinmoy

Srdce meditace – Dalajlama

Síla soucítění – Dalajlama

Tiché lesní jezírko, meditace vhledu – Adžána Ča

Oranžová kniha, meditační techniky – Osho

Vizuální meditace – Gaby Rossbach