Modlitba


V modlitbu věří všechna náboženství, některá věří i v její sílu. Málokdo však chápe mechanismus procesu modlitby a jen pár lidem je zcela jasné, proč něčí modlitby jsou vyslyšeny a něčí zdánlivě ne.

  Různá náboženství se modlí k různým „modlám“. Některá se modlí ke svatým sochám, jiná k pomyslným Božstvům. Někteří lidé se nemodlí vůbec.

 Modlitba však není nic neobvyklého a už vůbec ne něco nedostupného či mystického. Používat modlitbu se může naučit každý a může se tak naučit ovládat jednu z největších sil na Zemi.

 Mnoho lidí věří v anděla strážného nebo na někoho, kdo na něj dává pozor. Svým způsobem je to pravda. Tento anděl je však součástí nás samých, je naším druhým Já, které se nachází mimo „smyslový“ svět. Existují lidé, ale je jich opravdu málo, kteří jsou schopni tohoto anděla vidět. Ti jej pak dokáží i popsat.

ilustrační obrázek

 Anděl – ochránce nemá hmotné tělo typu našeho těla. Jeho tělo je značně řidší, tedy molekuly jeho těla jsou od sebe více vzdálené, kmitají na jiných frekvencích a platí pro ně jiná pravidla. Jasnovidec by takové tělo popsal jako namodralou jiskřící postavu v nadživotní velikosti, něco jako „duch“. Toto „energetické“ tělo je spojeno s tělem fyzickým tzv. stříbrnou šňůrou. Tato šňůra pulzuje a třpytí se životem – to doručuje mezi těly zprávy.

 Tělo ochránce dokáže vykonat spoustu věcí a to i takové, které není pozemské tělo schopno vykonat. Jedna z věcí, které ochránce výborně zvládá je přemísťování se rychle a různě po světě. Je to on, kdo vykonává astrální cestování a přes stříbrnou šňůru těla přenáší nazpátek vše, co je třeba.

 Když se modlíte, pak se modlíte k sobě, k vašemu druhému já, k vašemu vyššímu já. Kdybychom se uměli správně modlit, posílali bychom modlitby stříbrnou šňůrou. Jelikož je ale „telefonní linka“, kterou používáme opravdu nedokonalá, modlitby musíme opakovat, aby byla jistota, že zpráva dojde. Proto, když se modlíte, modlete se tak, jako kdyby to bylo přes velmi dlouhé telefonní vedení. Mluvte naprosto zřetelně a skutečně myslete na to, co povídáte.

 Naše těla jsou nedokonalá, chyba je v nás a ne v našem ochránci. Modlete se prostými slovy a ujistěte se, že vaše prosby jsou vždy jedině kladné!!!

 Nejprve si sestavíme text modlitby, abychom nemuseli myslet na sestavování textu při pronášení samotné modlitby. Při sestavování textu modlitby dáváme bedlivý pozor na to, aby byla modlitba kladná. To je nutno zdůraznit. Také by měla modlitba být dokonale oproštěná od jakéhokoliv možného nedorozumění. Pak se začneme modlit – tedy posílat zprávu ochránci. Text modlitby opakujeme třikrát.


 Příklad:

Chcete pomoci člověku, který je nemocný a trpí. Budete se tedy modlit, aby se mu od utrpení ulevilo. Měli byste se tedy pomodlit třikrát a pokaždé opakovat přesně totéž a představovat si onu nezřetelnou, nehmotnou postavu, jak se skutečně ubírá do pacientova domu. Prochází stejnou cestou, kudy byste šli vy sami, vchází do domu a na nemocného přikládá ruce, čímž provádí léčbu.

Tento postup opakujeme třikrát denně a to po dobu nezbytně nutnou. Jestli tomu budete skutečně věřit, zlepšení nastane.


 Nyní trochu odbočím:

Poznámka č.1.: 

Chcete-li pomoci člověku, jenž trpí z důvodů karmických či výukových, nebo dokonce člověku, jehož čas již téměř vypršel, pak vaše modlitba pravděpodobně nebude vyslyšena. Na tomto místě bych doporučil telestetický dotaz: „Je mi dovoleno pomáhat modlitbou osobě XY?“

Poznámka č.2.:

Co se týká úplného uzdravení … Má-li někdo amputovanou nohu, nevrátí mu ji ani sebevětší množství modliteb. Je však samozřejmé, že čím je choroba méně závažná, tím snadněji se léčba provádí.

Poznámka č.3.:

Všichni znají některá místa na světě, kde došlo k zázračným uzdravením. Lurdy a jiná místa jsou proslavená vyléčeními, které uskutečňuje druhé já, ochránce člověka. K tomu také značně přispívá i věhlas oněch míst. Nemocní přicházející na tyto místa mají hluboké přesvědčení, že se vyléčí a tato víra je často zachycována i jejich ochráncem, čímž uzdravení nastává velice snadno. Některým lidem se líbí představa, že je to nějaký světec, anděl nebo nějaká prastará relikvie, kdo uzdravení vykoná, ale ve skutečnosti se každý z nás léčí sám.

Poznámka č.4.:

I vy sami můžete mít nějaké neduhy. Jste třeba nemocní nebo postrádáte vytouženou esoterickou sílu. Dá se neduh vyléčit a energie získat, jestliže věříte a opravdu chcete. Předpokládejme, že vaším velkým přáním je pomáhat druhým lidem, že se chcete stát léčitelem. Pak se modlete v ústraní svého pokoje, například v ložnici. Měli byste se uvolnit v té nejpohodlnější poloze, jakou dokážete najít. Chodidla by se měla dotýkat. Ruce by se měly držet s propojenými prsty (ne klasické modlitební postavení). Tímto způsobem si udržíte a ještě zvětšíte magnetické proudění v těle. Aura zesílí a stříbrná šňůra bude schopna přenášet zprávy přesněji. Teprve nyní, ve správné poloze a ve správném rozpoložení, byste měli začít s modlitbou


Příklad modlitby:

Dej mi léčivou sílu, ať můžu uzdravovat druhé. (3x)

Po odříkání modlitby zůstaňte ještě chvíli v uvolněné poloze a představujte si, že jste obklopeni nezřetelnými obrysy svého těla


 Při léčení druhého člověka je velice důležité si představit trasu, kudy se vydáte k domu nemocného. Ve své představivosti pak přimějeme ono nezřetelné tělo, aby se vydalo k domu pacienta, kterého chcete léčit. Představte si, jak vy, vaše nadvědomí, dorazí do domu a najde tam člověka, kterému chcete pomoci. Představte si, jak zvedáte paži a rukou se ho dotýkáte. Dívejte se, jak do toho člověka z vaší paže a prstů přechází proud životodárné energie v podobě živoucího modrého světla. Představujte si, že se ten člověk postupně uzdravuje. Je užitečné pomyslně té osobě položit jednu ruku na šíji a druhou na postižené místo.

S vírou a určitým tréninkem se to dá dokázat. Na Dálném východě se to tak také běžně provádí


Varování: Touto cestou nemůžete zvýšit své vlastní bohatství. Existuje prastarý okultní zákon, který člověku brání, aby modlitbami posiloval svůj zisk. Můžete jedině pomáhat ostatním a musíte být upřímně přesvědčeni, že to druhým pomůže.

 Tvrdím, že když správně užíváte sílu modlitby, aniž by jste mysleli na osobní prospěch a vzestup, pak jste vstoupili do spojení s jednou z největších sil na Zemi. Tato síla je tak mocná, že kdyby se dalo dohromady trochu ryzích lidí, kteří by se modlili za mír, pak by mír zavládl, války by odezněly a válečné úmysly vymizely.