Blokády v čakrách

4. Blokády v čakrách

Vznik blokád v čakrách

Nejvnitřnější podstata našeho bytí žije v neoddělitelné jednotě s absolutním, věčným, všudypřítomným Bytím, nazývaným nejčastěji Bůh. Bytí vytvořilo všechny oblasti našich relativních existencí a zcela je proniká. Toto čisté neohraničené Bytí je svojí povahou blažeností.

Vědomí jednoty s ním jsme ztratili v tom okamžiku, když jsme se začali orientovat pouze na ty informace, které k nám přicházejí fyzickými smysly a racionálním rozumem. Zapomněli jsme na náš původ a naši božskou podstatu. Vzniklo tak zdánlivé oddělení a přineslo sebou reálnou zkušenost strachu. Ztratili jsme pocit vnitřního naplnění a bezpečí v životě a začali ho hledat ve vnějším světě. Zde je ale naše touha po dokonalé naplněnosti stále znovu zklamávána. Z této zkušenosti vyvstává další strach z nového zklamání. Zapomněli jsme, že nikdy nemůžeme zcela zaniknout, neboť smrt znamená jenom změnu vnější formy.

Strach znamená vždy stažení, kontrakci a tím i křeč nebo blokádu, která ještě zesiluje pocit odloučenosti a strach dále umocňuje. Dostat se z tohoto bludného kruhu a znovu získat ztracenou jednotu je zřejmě cílem téměř všech východních i západních duchovních cest.

Čakry jsou místa energetického systému člověka, kde se blokády tvoří především. Další blokády můžeme nalézt také podél kanálů nádí. Stanou-li se tyto kontrakce permanentními, způsobují, že životní energie nemůže již volně proudit, zásobovat naše tělo a všechna vibrační pole vším tím, co potřebují.

Při velmi přehnaných reakcích, kdy se člověk snaží podřídit svůj život představám a názorům okolí a přitom se snaží udržet své spontánní pocity na “uzdě”, může dojít k tomu, že se čakry přivřou hodně. Mohou se přivřít do takové míry, že se přes ně nedostanou žádné předem nekontrolovatelné emoce. Tím dochází u dotyčné čakry k “zácpě” energie. A protože energie nemůže být vyzařována ve své původní podobě, deformuje se, proráží bariéru a vybíjí se nepřiměřeným způsobem formou silné, často negativní emoce nebo přehnanou aktivitou.

Reakce těchto typů odpovídá povaze jednání jang.

Je-li reakce na zablokování čakry typu jin, projeví se to téměř úplným zastavením toku energie, protože vzhledem k nashromážděné energii není místo, kam by další energie mohla proudit. Následkem je nedostatečné zásobování životní silou a oslabená funkce dotyčné čakry.

Upozorňuji, že nasbírané zkušenosti nás se smrtí neopouští. Bereme si je z jedné inkarnace do druhé a to tak dlouho, než je během svého vývoje zpracujeme. Tyto zkušenosti mohou značně ovlivnit náš další – příští život a to i po stránce místa výskytu, setkávání se s různými lidmi nebo po stránce plnění životních úkolů.

 

Uvolňování blokád

Dříve, než se pustím do popisování způsobů uvolňování blokád čaker, je vhodné připomenout, že je mnohem lepší svým jednáním a konáním blokádám předcházet, než je pak velice pracně odstraňovat.

Jedním ze způsobů odstraňování blokád v čakrách je vystavit čakry vibracím energie takových frekvencí, které odpovídají frekvencím, na nichž kmitá čakra harmonicky fungující. Takové frekvence vibrací nalezneme např. u čistých zářivých barev, u drahokamů, v harmonických hudebních tónech, v mantrách apod.

 

Přehledná tabulka přiřazených barev a drahokamů k čakrám

Čakry Barva Drahokam
1. čakry Ohnivě červená Achát, krvavý jaspis, granát, červený korál, rubín
2. čakra Oranžová Karneol, měsíční kámen
3. čakra Žlutá až zlatožlutá Tygří oko, jantar, zlatožlutý topas, citrín
4. čakra Zelená, i růžová a zlatá Kuncit, smaragd, zelený nefrit, růžový křemen, turmalín
5. čakra Světle modrá Akvamarín, tyrkys, chalcedon
6. čakra Indigově modrá, i žlutá a fialová Lapis lazuli, indigově modrý safír, sodalit
7. čakra Fialová, bílá, zlatá Ametyst, horský křišťál

 

 

Přehledná tabulka: hudba, vokály, tóny a mantry

Čakra Hudba Vokál Tón Mantra
1. čakra Rytmus zdůrazňující “u” C LAM
2. čakra Plynulá, lidové tance, zábavná “o” zavřené D VAM
3. čakra Ohnivé rytmy, harmonická, orchestrální “o” otevřené E RAM
4. čakra Klasická, new age, sakrální “a” F YAM
5. čakra Bohatá na harmonické tóny, sakrální a meditativní tance, new age “e” G HAM
6. čakra Klasická (východní i západní), kosmické zvuky, new age “i” A KŠAM
7. čakra ticho “m” H ÓM

 

Přichází-li do čaker vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající, rozkmitají se čakry “rychleji” a blokády postupně mizí. Mohou být přijímány nové životní energie, které se mohou nerušeně předávat dál do vibračních polí.

Ve skutečnosti se blokády našeho systému odstraní pouze do té míry, jak dalece jsme vzhledem k stavu našeho celkového vývoje připraveni podívat se odvrhnutým a potlačovaným částem sebe sama “do tváře” a osvobodit je naší láskou.

 

<- Zpět na Toky energií v čakrách

Další kapitola Čakry a sexualita->