Formulace sugescí

Dalším velice důležitým aspektem autohypnózy je formulace sugescí. Sugesce by měly být vždy formulovány tak, aby byly přitažlivé. Nabídněte v nich motivaci. Čím lákavější bude, tím lépe.

 Pokud je naším cílem kontrola váhy, pak by nás negativní sugesce typu „nebudete se přejídat“, mohly zavést do slepé uličky. Pro mysl je tato sugesce nudná, proto je vhodné zadat sugesci: „čím méně budu jíst, tím lépe budu vypadat a cítit se“. Tato sugesce nabízí odměnu: slib lepšího zdraví a atraktivnějšího vzhledu. A proto je pro mysl sugescí lákavou a přitažlivou.

 Negativní slova typu: „nesmíš“, „nebudeš“, musejí být používány jen zřídka. Někdy však mohou být prospěšná, je-li jinak celkový ráz sugesce kladný. Sugesce typu: „budete jíst méně“, je daleko účinnější než sugesce: „nebudete jíst hodně“.

 Zvolit vhodné sugesce je vědou, protože je zde mnoho nežádoucích slov, jež bychom neměli používat. Lidé chtějí změnit své staré zvyky, ale zde působí tzv. „počáteční odpor“. Ačkoliv se lidé chtějí změnit, někdy po takové změně mají pocit jisté ztráty. Tento odpor lze překonat, nahradíme-li daný zvyk něčím pozitivním.

 Při formulaci sugescí používáme několik různých technik, které sugesce rozdělují do několika skupin. Na tomto místě je vhodné si nejen tyto skupiny sugescí vyjmenovat, ale uvést i nějaký konkrétní příklad zadávané sugesce.

 Sugesce přímá

 Je to sugesce, kdy nemusíme „vymýšlet“ na subjekt žádné „kličky“ a položíme sugesci přímo.

Příklad: „Hluboce se nadechněte a uvolněte všechny svaly svého těla. Zpomalte své dýchání ….., dýchejte pomalu a pravidelně ….., uvolněte svoji mysl“.

 Sugesce nepřímá

 Je to sugesce, jež záměrně nemíří přímo k cíli, ale z nějakého důvodu jde k cíli nepřímo. Často se zde používají sugesce něčím podmíněné.

Příklad: „Jestliže se hluboce nadechnete, pocítíte, jak se vaše tělo uvolňuje. A když zpomalíte své dýchání, budete moci uvolnit svou mysl“.

 Sugesce dvojitá

 Dvojitá sugesce nabízí subjektu dvě možnosti tak, aby se zabránilo negativní reakci. Je velice snadné říci „ne“ člověku, jenž vás požádá, abyste se posadili. Jak však odpovíte člověku, jenž vám nabídne výběr mezi modrou a červenou židlí? Nezávisle na tom, kterou židli si vyberete, posadíte se.

Příklady: „Vaše tělo je lehké anebo těžké“. „Můžete se vznášet anebo klesat“.  

 Dvě protikladné sugesce zadané současně

 „Vaše tělo může usnout, přestože vaše mysl bude bdít.“

 Navázání jedné sugesce na druhou

„Jestliže se hluboce nadechnete, pocítíte, jak se vaše tělo uvolňuje.“

Posthypnotická sugesce

 Je taková sugesce, která se má projevit až po ukončení sezení.

„V krátké době otevřete oči. Když se vaše oči otevřou, vaše podvědomí si uvědomí, že jste přestali kouřit.“

 Informace o tvorbě a formulaci sugescí jsou velice důležité při sestavovaní sugescí a při tvorbě celých „programových“ celků.

 

<- Zpět na Pozitivní sugesce

Další kapitola Tvořivá představivost ->