Možnosti léčení energiemi s pomocí léčitele

Možnosti léčení energiemi s pomocí léčitele

 V předešlé části jsme se věnovali nemocím a jejich projevům v auře. Nyní je vhodné se zmínit o možnostech léčby. Nejprve s pomocí léčitele.

Dobrý léčitel, dříve než přistoupí k samotnému procesu léčení, by měl nejprve telesteticky zjistit, zda vůbec může nemocného léčit. Důvodů pro tento počáteční úkon je několik.  Jedním z důvodů, proč by neměl nemocného léčit je karma nemocného. Pokud v této situaci „není dovoleno“, pak se tomuto „příkazu“ rozhodně nevzpírejte. Následky pro Vás mohou být značně velké a nepříjemné. Dalším z důvodů, proč by neměl léčitel léčit, je například potřeba povolat léčitele s ještě lepšími schopnostmi nebo s jiným typem léčby. V některých případech může být také vhodnější poslat pacienta k lékaři. Vše je u každého pacienta individuální a proto nelze vytvořit nějakou šablonu, podle které bychom se mohli řídit.

 Nebudu zde popisovat postupy, které by měl „nějaký“ léčitel používat, ale možnosti, které může využít.

V další fázi pak můžete použít více možných metod. Ten kdo již dobře vidí auru a ovládá čtení v ní, lehce najde příčinu onemocnění. Nasazení správné léčby je pak už jen otázkou zkušeností léčitele nebo telestetickým zjištěním z Akáši. Druhý způsob je „přesnější“ a mnohdy rychlejší. Může však přinést i různá úskalí.

 Slavný americký jasnovidec pan Edgar Cayce pracoval při výkladech pro pacienty v hlubokém transu a informace získané mnohdy právě z Akáši zapisovala jeho spolupracovnice. Jednou se však stalo, že poradil užívání látky, kterou nikdo neznal. Pacient však byl vytrvalý a jako poslední možnost v hledání využil novinovou inzerci. Na tento inzerát se ozval mladý muž, který právě přebíral dědictví po svém zemřelém otci. Tento muž nalezl totiž v otcových věcech recept na výrobu oné látky, která měla pacientovi pomoci. Zajímavé na celé věci je ještě poznámka o tom, že mladíkův otec – vynálezce oné látky, recept na výrobu nikde nepublikoval a tak se E. Cayce mohl jen velmi těžko k takové informaci normální cestou dostat. Máte-li zájem se o E. Cayce dozvědět více přečtěte si nějaké jeho knihy – viz nabídka zajímavých knih.

Pro ty z nás, kteří auru ještě nevidíme tak dobře, aby se z ní daly detekovat choroby, může být velice dobře nápomocná virgule. Cvičením a soustavnou prací s virgulí můžeme získat v detekování aury dobrých výsledků. Hledáme-li v auře pomocí virgule záření z nemocného orgánu – pík, pak narazíme jakoby na nějaké „hustější“ energetické pole. V tomto poli zaznamená virgule typu Neptun výchylku. Pro upřesnění je vhodné položit ještě několik upřesňujících telestetických dotazů. V další fázi následuje opět vyhledání nejvhodnější léčby.

  V závěru kapitoly se jen krátce zmíním o různých metodách, které může léčitel použít. Je jich však dlouhá řada a tak vyjmenuji alespoň některé z nich:

  • Akupunktura
  • Akupresura
  • Aromaterapie
  • Astrální léčení
  • Bylinná léčba
  • Energetické léčení čaker
  • Homeopatie
  • Hypnóza
  • Metoda Reiki
  • Reflexní terapie

 

Jistě sami doplníte mnou započatý výčet léčebných metod o mnohé další klasické či méně známé metody.

 

<- Zpět na Projevy nemocí v auře (energetické píky)

Další kapitola Možnosti léčení energiemi – samoléčba ->