Nerozhodnost

 


ANANKE – „Víte, že… nerozhodnost je horší než špatné rozhodnutí“?


Nerozhodnost…

Všichni ten pojem známe, všichni se s nerozhodností setkáváme často, někdy i denně.

Nerozhodnost je požírač času a toho v životě máme jen omezeně – od narození po odchod ze svého pozemského těla. A přesto spoustu času promrháme právě nerozhodností. Nevím, zda mám udělat toto, nebo jít tam… co mám vlastně dělat?

Jak se nerozhodnosti zbavit? Tuto otázku řeší lidstvo snad od svého vzniku. Jediná rada je nebát se „něco“ udělat:

Jdeme po své cestě a přijdeme na křižovatku – třeba s kruhovým objezdem a musíme vybrat směr, kudy se vydáme. Jsme nerozhodní. Stojíme na křižovatce. Jezdíme po kruhovém objezdu dokola a nemůžeme se rozhodnout pro cestu, kterou bychom se měli vydat. Nerozhodnost nás stojí čas – ano pozemský čas. Utíká, není ho mnoho, tak kterou cestou???

Stejná situace, jiné konání – opět cesta, opět křižovatka a již nám dobře známý kruhový objezd. Kterou vybereme cestu? Výběr může mít různá kritéria, v tomto příkladu není podstatné kritérium, ale to, že jsme jednu cestu vybrali. Hurá. A nyní vpřed, jdeme po vybrané cestě. Protože z kruhového objezdu vede více cest, může se stát, že námi vybraná cesta nebyla ta pravá. Co teď? Jednoduché řešení, vrátíme se zpět na křižovatku a zvolíme jinou cestu. I ta je špatná? Vrátíme se zpět a zvolíme další a další. Jednou musíme tu správnou cestu najít….

Zde asi namítnete, že je to spousta práce, úsilí a dlouho trvá, než se na správnou cestu vydáme. Ano, souhlasím. Vyžaduje tato varianta práci, píli, úsilí a hlavně vytrvalost. Ale zaručuje, že dojdete k cíli.

A teď porovnání:

První člověk je pořád nerozhodný na křižovatce a neví, kam dál…

My už jsme v cíli. A doba trvání? Ta je stejná u obou případů. Ale my jsme se prací, pílí a vytrvalostí dobrali cíle.

V životě projdeme hodně křižovatek. Musíme vykonat hodně rozhodnutí. Přeji Vám, aby jste byli vždy rozhodní a vytrvalí.

Krásné dny nejen v roce 2019 přeje Marek