Použitá literatura

12. Použitá literatura 

Materiály z výzkumů společnosti ASTRADAT Ostrava

Rumler A. : Vliv geopatogenních zón na zdraví a způsoby jejich odrušení – sborník referátů Psychotronika a   zdravie, Bratislava 1987

Rejdák Z. : Verifikace a objektivizace geopatogenních zón. –Sborník referátů Psychotronika, Bratislava 1985

Nový B. : Patogenní zóny – VDI Spektra Praha středisko 10 PZ, Staré Čivice 1989

Zpravodaj kolektiv: Biocenotika a stavebnictví – Zpravodaj VÚSH Praha 1986

Materiály Dr. Arch. Zd. Gardavský ved. Projektant pro výzkum SÚRPMO Brno

 

<- Zpět na Stínění účinků GPZ

Opakovat přednášku ->