Pozitivní sugesce

Pozitivní sugesce

Sugesce jsou „příkazy“, které při hypnotickém stavu zadáváme podvědomí. Tyto příkazy musí být vždy pozitivní a měly by být formulovány tak, aby byly co možná nejpřitažlivější. Dobře formulované sugesce jsou velmi účinným nástrojem, jenž podnítí naše podvědomí, aby pracovalo v náš prospěch.

 Umění sugesce je znalost toho, jak správně sugesce používat, jak sugesce prezentovat, jak je načasovat. Ve správném umění sugesce se projeví i tón hlasu, jeho síla, či rytmus a v neposlední řadě správná formulace sugesce.

 Účinnost sugesce závisí na obratnosti, s jakou je s ní naloženo. 

  • Pozitivní sugesce by měly spíše motivovat než vyžadovat, přesvědčovat než přikazovat
  • Především by však měly demonstrovat výhody, jež v budoucnosti přinesou
  • Dokonce i během hluboké hypnózy je naše vědomí stále ve střehu a může odmítnout jakoukoliv sugesci a na to bychom měli brát zřetel
  • Vždy máme možnost danou sugesci přijmout, anebo odmítnout. A proto stylizace sugesce by mělo být postaveno tak, abychom při zadání nevyvolali „obrannou“ reakci

  Při zadávání sugescí musíme dbát také na to, aby nedošlo k nedorozumění. Jako příklad je možno uvést tzv. „jevištní“ sugesci kuřákovi. Pro pobavení se v takových případech používá sugesce, která „změní“ chuť cigarety a ta nyní bude kuřákovi chutnat třeba jako ptačí trus. Kuřák se po této sugesci neodnaučí kouřit, pouze bude mít jeho cigareta „divnou“ chuť. Takto zadané sugesce jsou vlastně špatně zadanými sugescemi. Není účelem kuřákovi „zaměnit“ chuť cigarety, ale odnaučit ho úplně kouřit.

 Ve skutečnosti správná a dobře zadaná sugesce je daleko významnější třeba než hloubka hypnotického stavu. Mnohdy si pacient pamatuje vše ze sezení, které postoupil a proto se může mylně domnívat, že v hypnotickém stavu vůbec nebyl.

 

<- Zpět na Autohypnóza, jak funguje – teorie

Další kapitola Formulace sugescí ->