Projevy nemocí v auře (energetické píky)

Projevy nemocí v auře ( energetické píky )

V přednášce o proutkařství jsem se již zmínil o tom, že lidské tělo vyzařuje energii, která má určitou vlnovou délku. Člověk senzibilní a dokonale zdravý má vlnovou délku 4,44 cm. Nemoc, která se projeví v organismu, se projeví změnou vlnové délky, projeví se také ve změně barvy aury nebo její části a zřetelné jsou pak energetické píky v místě onemocnění.

Dojde-li k onemocnění organismu, pak můžeme příčinu nemoci zjistit několika způsoby. Můžeme vzít virguli a hledat energetické píky. Můžeme také s pomocí virgule telesteticky zjistit příčinu onemocnění. Zjistíme to tak, že virguli pokládáme dotazy typu ano a ne. Zároveň si při tom můžeme zjistit závažnost choroby telestetickým stanovením vlnové délky energie pacienta. Rozsah této vlnové délky je u senzibilního člověka: 4,44 cm – 99,99 cm. U člověka nesenzibilního je rozsah: 14,4 cm – 99,99 cm. Absolutní zdraví má člověk s minimální vlnovou délkou. V okamžiku smrti se vlnová délka přiblíží k hodnotě jednoho metru.

Další možností, jak zjistit příčinu onemocnění je prohlédnout si řádně auru. Jsem-li jasnovidný, pak je tento způsob velice efektivní. Nicméně je zapotřebí se naučit rozeznávat v auře různé druhy barev a jejich odstínů, různé mrakovité útvary a energetické šlahouny.

Pro ilustraci si uvedeme několik příkladů nemocí a jejich promítnutí se do aury.

V dnešní době jsou bolesti zad a krční páteře civilizační chorobou. Nesprávný způsob držení těla, sedavé zaměstnání, nedostatečně procvičené a zpevněné zádové svalstvo a jiné faktory, se podílejí na vzniku bloků nejen v oblasti krční páteře. Vlivem dlouhodobého přetěžování pak trpí klouby. A to vše může umocnit nesoustředěnost a emocionální nestálost. Ty však mohou být značně ovlivněny právě bolestivostí v oblasti páteře a kloubů. Jak takové projevy mohou vypadat v auře nám ukazuje ilustrační obrázek “bloky páteře”:

Dalším, velmi častým jevem dnešní doby je stres. Jak vypadá aura člověka při krátkodobém stresu, jsme si ukázali v části č. 2. Dlouhodobé působení stresu však už není jen otázkou nedostatku energie v organismu, ale projeví se také onemocněním některých orgánů. Často to bývají žaludeční vředy. Viz. ilustrační obrázek “vředy”:

Na tomto obrázku je znázorněna aura člověka s dobrými úmysly, s upřímnou snahou pomáhat druhým lidem. V oblasti žaludku vidíme šedavý “mrak” či silný energetický pík, který signalizuje právě žaludeční vřed.

Obraz roztroušené sklerózy mozkomíšní je vidět na dalším ilustračním obrázku. Viz obrázek “skleróza”:

Příkladů, které bychom si zde mohli názorně prohlédnout je jistě spousta. Naším cílem však by nemělo být pouze si prohlédnout obrázky o auře, ale naučit se auru vidět a pak tuto schopnost použít ku prospěchu ostatních bytostí.

V závěru této kapitoly si dovolím poukázat ještě na tři efekty, které můžete v auře spatřit. Aura velice přesně také zaznamená, je-li někdo kuřák či alkoholik a nebo bere-li někdo drogy. Změny v auře v těchto případech jsou výrazné a pro oči jasnovidce to není vůbec příjemný pohled. To ostatně můžete posoudit sami. Viz ilustrační obrázek “kuřák – alkoholik”:

 

“člověk užívající drogy”:

 

<- Zpět na Aura – Energie

Další kapitola Možnosti léčení energiemi s pomocí léčitele ->