Působení GPZ na člověka

3. Působení GPZ na člověka

Objektivní změny fyzikálních podmínek nad GPZ a fyziologické změny v organismu člověka se projevují významnými subjektivními vlivy: děti vylézají nebo vypadávají z lůžek, přecházejí do postelí rodičů či sourozenců, spí na zemi mimo GPZ, nebo jsou přitisknuty v roztodivných polohách na mříže postýlek.

(Obrázek “Postýlka” znázorňuje příklad oblíbené polohy dítěte v postýlce s GPZ, příklad je z mé praxe.)

Četné děti se brání položení do postýlek, hází sebou v noci, dlouhé hodiny pláčí a křičí. Neklidně spí, mívají noční děsy a probouzejí se. Časté noční pomočování a záněty močového měchýře jsou spojeny se stydlivostí, s pocity méněcennosti, se skleslostí a bázlivostí, s nervozitou, neklidem a nechutí k jídlu.

Též dospělí se podvědomě brání odchodu do postele, nemohou dlouho usnout, v noci se probouzejí, přelehávají jinam, nemohou v posteli doslova vydržet, zvláště v úplňku.

Studené nohy, ranní únava – větší než večer, nevyspalost, nervozita, brnění údů, mrazení těla, pocity zimy a průvanu. Nebo naopak pocity přehřátí a strnulá šíje jsou pro polohu nad GPZ charakteristické.

Podle druhu polohy k zónám a k jejich křížení vznikají bolesti v zádech, v krku, kříži a zvláště v páteři, trvalé bolesti hlavy a kyčlí. Při pobytu žen při vaření nad podzemní vodou vznikají revmatické bolesti, na lůžku po 10 – 15 letech polyartritis. Při pobytu nad křížením bývá sledována skleróza multiplex, nádorová onemocnění i žlučníkové a ledvinové záchvaty a kamínky, oční nemoci i duševní poruchy až k poruchám paměti a k pomatenosti, rozvrácenosti, depresím a zběsilosti.

 

<- Zpět na Typy zón působící negativně na člověka

Další kapitola Působení GPZ na rostlinstvo a na živočichy ->