Působení GPZ na rostlinstvo a na živočichy

4. Působení GPZ na rostlinstvo a na živočichy

 Působení na rostlinstvo

Vztahy GPZ a organismů nejsou vždy důsledně záporné. V podstatě se s vlivy GPZ lépe vyrovnávají stromy jehličnaté a z listnatých dub, vrby, jíva, olše, jasan, javor, líska, z ovocných stromů švestka a z nízké vegetace kopřivy a ostružiny.

Negativně působí GPZ na stromy listnaté, zvláště na buk, na stromy ovocné, zvláště na jabloň, hrušku, ořech, třešeň, broskev, meruňku. Negativně také působí na polní, zahradní a bytovou vegetaci, zvláště na slunečnici, rybíz, begonii, azalky, kaktusy, lipku, ibišek.

Semena rostlin mají menší klíčivost, chaotický růst kořenů, menší růstovou energii, ve vegetačním období nenasadí poupata nebo se zpozdí o několik týdnů. Ke změnám dochází též v době otevírání a zavírání květů, zvláště u pampelišky a kosatce.

Lesní i ovocné stromy mají nad GPZ hojné mrazové rozpukliny, trhliny, červenou i modrou hnilobu, rozsochy, točivý, křivý a šikmý růst, zvláště u břízy, švestky a meruňky, koncové schnutí, nádory, napadení houbami a neobyčejně velké kalusy. U smrků a borovic mizí klíčivost, u ovocných stromů vzniká neplodnost.

Vlivem zvýšení teploty nad křížením GPZ shazují některé druhy stromů listí až o měsíc později. Vztah určitých druhů rostlinstva a podzemních vodních toků lze výrazně sledovat u dubů preferujících polohu nad vodou, jež jsou podle statistik v USA 61 krát častěji poškozeny blesky, bijícími do linií podzemních vodních toků a jejich křížení než buky. Přesto však i duby trpí vlivy GPZ, což se projevuje vznikem několika kmenů z jednoho kořene, zdvojením i násobením vršků stromů, schnutím částí kmene, dřívějším opadáváním listí a častou neplodností.

Působení na živočichy

Mezi zvířaty je většina v záporném vztahu ke GPZ, zvláště pes, kůň, brav i skot, králík, čáp, křeček a myš. Naproti tomu kočka, sova, hadi, straka, akvarijní rybky a hmyz, zvláště komáři dávají poloze nad GPZ přednost. Mravenci diferencují vztahy k různým druhům pásů GPZ a v případě jejich vzniku pod mraveništi je opouštějí.

Ekonomický význam má kladný vztah ke GPZ u včel, jež mají při poloze včelínů nad nimi větší snášku medu.

Zvířata trpící vlivy GPZ podléhají ve zvýšené míře některým charakteristickým onemocněním. Skot kloubovému revmatismu, sterilitě, zmetání, děložnímu výhřezu, nemocím vemene a mastitidě. Koně oslepnutí, králíci prodlouženému tělesnému vývoji, snížení přírůstkovosti a rachitidě, vepři snížení přírůstkovosti a slepice menší nosnosti.

Pokusy v SSSR na myších a krysách prokázaly poloviční snížení porodnosti, radikálně zvýšenou nádorovost a úmrtnost zvýšenou na dvojnásobek.

 

<- Zpět na Působení GPZ na člověka

Další kapitola Vlivy na další oblasti našeho života ->