Toky energií v čakrách

3. Toky energií v čakrách

 

Prostor, který nás obklopuje, je naplněn pránou, univerzální životní energií. Člověk tuto základní kosmickou energii využívá. Způsobů k využití této energie je zajisté více druhů. Jedním z nich je dýchání. Ze sanskrtu známe slovo “prána”, které se překládá jako dech, dech života, kosmická nebo univerzální energie. Tyto rozdílné překlady vyjadřují různé úrovně našeho dýchání. Ve skutečnosti jsme dechem spojeni s onou vše pronikající životní energií, bez které by neexistovalo nic, v pro nás známé formě stvořeného.

Téměř všechny duchovně vyvinuté kultury připisují dechu velký význam a vyvinuly množství speciálních technik dechu. Ve východních kulturách byl dech vždy považován za něco víc, než pouhé dodání vzduchu. Rozhodujícím faktorem při dýchání je “odpovídající vědomí”. Vědomé a určitým způsobem prováděné dýchání stupňuje zcela zjevně léčivé a harmonizující účinky v nádechu obsažené životní energie. Vědomím můžeme z dechu získat energie určitých frekvencí a využívat je. Dokážeme-li být vědomím u svého dechu, můžeme tím dosáhnout nesmírně pozitivních účinků. Pak můžeme také ovlivňovat dechem čakry a je proto pochopitelné, že i v této oblasti bylo vyvinuto mnoho speciálních technik.

Uvedu nyní jedno cvičení, které popisuje literatura:

Usadíme se pohodlně v nějaké pozici s rovnými zády nebo se položíme na záda. Po několika okamžicích klidu rovnoměrně a klidně nadechujeme a vydechujeme, nejlépe nosem. V klidu si představujeme, že při nádechu a výdechu vzduch nasáváme a opět vypouštíme našimi čakrami. Začneme první čakrou, soustředíme na ní svou pozornost a představujeme si, jak jemně a bez spěchu touto čakrou nadechujeme a zase vydechujeme. Necháme oživující pránu proudit čakrami do nás a zase ven. Toto cvičení provádíme asi 3 – 5 minut. Pak přejdeme k další čakře a dýcháme stejným způsobem. Postupujeme všemi čakrami až k čakře temene hlavy. Důležité přitom je, abychom naše vědomí stále udržovali v místě dění, tj. u čakry, kterou právě nadechujeme a vydechujeme.

Po tomto cvičení je člověk nabitý energií a cítí se současně harmonicky vyrovnaně. Cvičení je vhodné pro všechny lidi. Zvláště ho doporučuji pro ty, kdo trpí depresemi nebo se cítí bez energie a prázdní.

Při takových cvicích dochází zároveň k roztáčení energie v čakrách. Z toho vyplývá i další možnost doplnění energie. Pokud se pomocí svého vědomí naučíme roztáčet ve správném směru čakry, pak tyto “rotace” začnou vtahovat energii do čaker a člověk opět pocítí příval energie. Techniky roztáčení čaker přináší i další možnosti využití v rozvoji člověka. Tyto techniky jsou však určeny vyspělejším žákům. V zájmu vývoje však učitel žákovi nesdělí přesně, co má dělat a jak cvičit. Pouze žáka směruje a ten musí na danou techniku přijít sám. Pod dohledem učitele pak provádí cviky tak dlouho, až se je naučí dělat správně.

 

Přehledná tabulka: otáčení čaker

Čakra Název Téma/úloha Otáčení čakry u ženy Otáčení čakry u muže
1. čakra Muladhara Praenergie, pradůvěra, stabilita, vztah k Zemi a k materiálnímu světu, síla prosadit se Doleva Doprava
2. čakra Svadhistana Prapůvodní pocity, plynutí s proudem života, smyslovost, erotika, tvořivost Doprava Doleva
3. čakra Manipura Rozvoj osobnosti, zpracování pocitů a zážitků, budování bytí, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pramenící ze zkušeností Doleva Doprava
4. čakra Anaháta Rozvoj kvalit srdce, láska, soucit, dělení se, spoluúčast srdcem, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování Doprava Doleva
5. čakra Višuddhi Komunikace, tvůrčí sebevyjádření, otevřenost, šíře, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším úrovním bytí Doleva Doprava
6. čakra Adžňa Funkce poznání, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se Doprava Doleva
7. čakra Sahasrára Dovršení, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, sjednocení s Nejvyšším, univerzální vědomí Doleva doprava

 

<- Zpět na Čakry popis

Další kapitola Blokády v čakrách->