Tvořivá představivost

Tvořivá představivost je dalším z nástrojů, jak přeprogramovat naše podvědomí. Týká se pravé části našeho mozku, zatím co logické sugesce se týkají činnosti levé části mozku. Tvořivá představivost obohacuje myšlení o novou dimenzi využíváním našeho vnitřního zraku, jenž je schopen si představit pozitivní skutky a kladné výsledky. Vizuální schopnosti má přibližně 70% lidí. Zbývajících 30% má schopnost rozvinout vizualizaci cvikem a praxí. Využíváním vizualizace se tato schopnost posiluje.

Vizuální vjemy mohou mít různé projevy: 

  • barevné
  • černobílé
  • duševní kino
  • pocity
  • myšlenky
  • nejasné povahy

 MUDr. M. Samuels a N. Samuelsová se k vizualizacím vyjádřili takto:

„Vizualizace je vytváření duševní představy, vytváření obrazu v naší mysli, vidění vnitřním zrakem.“

 Někteří lidé mohou mít s vizualizací problémy, protože jim bylo v mládí vštěpováno, že denní snění není dobré. Přitom denní snění může být docela dobrou formou pro stanovení a formulaci cílů a ideálů. Vizualizace je rovněž důležitá při hypnotických stavech pro upevnění slovních sugescí.

 

<- Zpět na Formulace sugescí

Další kapitola Zhotovení vlastních nahrávek pro autohypnózu ->