Účinek biodetekce na operátory

9. Účinek biodetekce na operátory

Speciálními pokusy, jež prováděl se studenty prof. Walther v Německu, zjistil, že při práci nad podzemními vodními toky dochází u operátorů k řadě nepříjemných až nezdravých jevů. Přesně byly evidovány plethysmografem změny objemu krve a jednotně zjištěny: záchvaty pocení, červenání nebo blednutí obličeje, intenzívní vytékání slin, stydnutí nohou, záchvěvy svalů, zvýšená frekvence pulsu, stoupnutí tlaku krve o 20 – 30 mm, vznik vystrašeného a vyjeveného výrazu očí, podrážděnost, narůstající vyčerpání, bezprostřední potřeba dlouhého spánku nebo naopak následná bezesnost.

Prof. Kahuda prokázal energetickou spotřebu odpovídající po hodině práce s virgulí osmi až desíti hodinám těžké fyzické práce. Odborná literatura nedoporučuje delší práci s virgulí než 1/4 hodiny. Kvalifikovaní vysokoškolští odborníci v Ostravě a Olomouci pracují s virgulí na detekci zón po 20 minutách, s proložením hodinovou přestávkou. Maximálně však hodinu denně.

Podle diferencovaných potíží s tlakem a později s bodáním v prostoru zažívacích orgánů a konečně u srdce, je zjevné, že dochází k velice nepříznivému vlivu na zdravotní stav operátorů, což druhotně prokazuje stejně nežádoucí vliv na osoby nad GPZ pobývajícími, byť ne v tak koncentrované míře, k jaké dochází při použití virgule jako antény nad oblastí GPZ.

Výhodou pro biodetekci – práci s virgulí, je její mentální usměrnění, na rozdíl od běžné proutkařské praxe, kdy proutkař systematicky prochází území v rovnoběžných pásech. Mentální řízení detekce znamená přesné systematické zakódování projevů virgule, jež jsou podle prof. Kahudy řízeny mozkem jako počítačem. Zadáním informačního kódu pro tu zónu, kterou chci hledat, se vyvaruji také nežádoucí detekce jiných typů zón. Také se eliminují jiné při detekci rušivé vlivy.

V neposlední řadě práce s virgulí při mentálním usměrnění je také výhoda nižšího energetického vyčerpání a rychlejšího splnění úkolu. Snižuje se i pro operátora možnost určitých zdravotních rizik. Podle našich i zahraničních údajů vede přepínání nad únosnou dobu práce v místech s GPZ k těžkým zdravotním poruchám a ke vzniku složitých nádorových onemocnění.

Pokud chcete provádět měření GPZ, pak byste si měli uvědomit možná zdravotní rizika a rozhodně byste je neměli podceňovat. Takže dodržujte 15 minutovou dobu práce s virgulí při hledání GPZ a nezapomeňte také na “hygienu” po práci. Nejlepším způsobem “očisty” od negativního vlivu GPZ je asi pořádná sprcha, která opláchne škodlivé energie, které jste na sebe při práci nabrali. V každém případě dávejte na sebe pozor!

 

<- Zpět na Pohled jasnovidce na problematiku GPZ

Další kapitola Hledání GPZ v praxi ->