Úvod k problematice tématu Autohypnóza

Úvod k problematice tématu Autohypnóza

Vše je řízeno myšlenkou, její sílou a významem. Říká se, že je mysl stavitel. Na počátku všeho lidského dění je vždy myšlenka. Bez ní by nebylo žádné lidské činnosti. Myšlenka je velice významná a to o mnoho více než jsme vůbec ochotni připustit. Použijeme-li právě svou myšlenku a mysl k tomu, abychom pomocí sugescí splnili předem námi vytýčený úkol, pak používáme autosugesci řízenou právě myšlenkou.

 Cílem správně myšlenkově ovlivněné autosugesce je „zasáhnout“ naše podvědomí sugescí tak, aby podvědomí tuto sugesci akceptovalo a začalo s ní pracovat. Pak dojde ke změnám, které jsme si naplánovali.

 Autohypnóza je založena na téměř stejných principech, jako hypnóza. Jen zde není potřeba renomovaného hypnotizéra. Autohypnóza nebo hypnóza je nějaký vymezený stav vědomí, v řadě ohledů podobný spánku. V tomto změněném stavu vědomí jedinec reaguje na sugesce automatickým (možná spíše méně kritickým) způsobem.

 Jednou z velice nápomocných složek při působení autohypnózy je „víra“ nebo „přijetí“ ze strany hypnotizovaného subjektu. Z toho vyplývá, že pokud „vnitřně“ věříme, že sugesce je reálná a že se uskuteční, pak velice podpoříme celý hypnotický proces. Také hloubka hypnotického procesu závisí na tom, zda pacient cítí, že jsou sugesce v souladu s jeho vůlí. Tím je také jednoznačně dáno, že sugesce zadaná proti vůli hypnotizovaného nebude přijata. Ve většině případů dojde k „vytržení“ pacienta z hypnotického stavu.

 

Další kapitola Autohypnóza, jak funguje – teorie ->