Úvod k problematice tématu čakry

1. Úvod k problematice tématu čakry

 

 Staré texty a literatura, zabývající se čakrami, se zmiňují o sedmi základních čakrách a asi 40 čakrách vedlejších. Avšak podle posledních výzkumů by mělo být hlavních čaker dokonce dvanáct.

Co to však čakry jsou? Čakry jsou jakési “energetické trychtýře”, které jsou napojeny malými energetickými kanálky vedoucími k páteři na nejdůležitější energetický kanál zvaný sušumna. Tento kanál spojuje čakry a prochází páteří až k temeni hlavy.

Čakry a energetické kanály:

Tento obrázek ukazuje boční pohled na trychtýřovité čakry, jejich spojení s hlavním kanálem v páteři a jejich pozici vzhledem k fyzickému tělu

Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Ve východní tradici jsou často označovány jako lotosové květy. Rozdělení květů na jednotlivé lístky znázorňuje kanálky energie, nádí, kterými energie proudí do čaker a kterými je vedena dál do vibračních polí. Jejich počet je od čtyř takových kanálků u první čakry až k tisíci kanálků sedmé čakry na temeni hlavy.

Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu. Této své vlastnosti vděčí za své jméno – “čakra” (v sanskrtu znamená kolo). Otáčení způsobuje vtahování energie do nitra čaker. Změní-li se směr otáčení, energie proudí z čaker ven.

Jednotlivé čakry se otáčejí doleva nebo doprava. V tom také můžeme rozpoznat protichůdný princip u muže a ženy. Čakry, které se u muže otáčejí doprava, se u ženy otáčejí doleva a naopak. Každé otáčení doprava je výraz převážně mužské kvality, podle východních učení podstaty jang, znamenajícího vůli a aktivitu. Ve svém negativním vyjádření však také agresivitu a násilí. Každé otáčení doleva je podstaty jin (ženská kvalita), vyjadřující přístupnost a pasivitu, v negativním vyjádření slabost.

Směr otáčení se mění od čakry k čakře. První základní čakra se u muže otáčí doprava (aktivní vlastnosti centra – ve smyslu dobývání a vládnutí v materiální a sexuální sféře), u ženy doleva (přístupnost pro oživující a plodící sílu Země, která touto čakrou proudí). U druhé čakry je směr otáčení opačný. U muže je to doleva a u ženy doprava. A tak to jde stále dál, pravotočivost se střídá s levotočivostí a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem.

  čakry muže

čakry ženy

Čakry většiny lidí mají průměr asi 10 cm. V každém centru energie jsou vibrace všech barev. Jedna barva však vždy dominuje. Při rozvoji člověka se čakry rozšiřují a frekvence vibrací se zvyšují. Také barvy čaker jsou pak jasnější a zářivější.

Velikost a kmitočet vibrací čaker určují množství a kvalitu energií, které jsou přijímány ze zdrojů různého druhu. Tyto energie mohou být z kosmu, z hvězd, z přírody, ze záření všech věcí a bytostí v našem okolí, z našich vibračních polí, ale také z neprojeveného prazákladu všeho bytí a jsou přiváděny k čakrám částečně kanály nádí, částečně proudí do čaker přímo.

Dvě nejdůležitější a základní formy energie jsou přijímány základní čakrou a čakrou temene hlavy. Mezi těmito dvěmi čakrami probíhá kanál Sušumna , na který jsou napojeny pomocí “květinových stonků”. Tudy jsou také “napájeny” všechny ostatní čakry. Právě Sušumnou stoupá tzv. “hadí” síla, zvaná kundaliní. Tato síla jinak jako had vyčkává stočená na spodním konci páteře. Její vstupní branou je základní čakra. Kundaliní představuje kosmickou energii tvoření, která je nazývána v indickém učení také Šakti, neboli ženská forma vyjádření Boha. Tento působící aspekt božského bytí vyvolává všechny projevy tvoření.

U většiny lidí proudí síla kundaliní Sušumnou jen velmi slabě. S rozvojem vědomí člověka se stále více probouzí a stoupá tímto kanálem v páteři. Při tom aktivuje jednotlivé čakry. Samotná aktivace způsobí rozevírání čaker a zvyšování jejich frekvencí. Vibrace energií, kterými síla kundaliní zásobuje čakry, umožní člověku postupné rozvinutí všech schopností a sil, činných v různých energetických a materiálních rovinách.

Každá čakra požaduje od kundaliní jinou frekvenci energie a tak dochází při stoupání kundaliní k transformaci energie tak, aby vibrace energie odpovídala úkolům každé čakry. Tyto vibrace jsou v základní čakře nejnižší a v čakře temene hlavy nejvyšší. Energie transformovaných vibrací jsou však vedeny dále do různých vibračních polí nebo do fyzického těla. Pak mohou být vnímány jako pocity, myšlenky a fyzické vjemy.

Podle východních nauk existuje vedle energie kundaliní ještě jedna další síla, která proudí kanálem sušumny páteří k jednotlivým čakrám. Je to energie čistého, božského bytí, neprojeveného aspektu Boha. Vstupuje čakrou temene hlavy a způsobuje, že člověk na všech úrovních života poznává neprojevený aspekt božského bytí jako neměnný a vše prostupující prazáklad každé existence. Tato energie se v indické tradici nazývá Šiva a působí zejména na odstraňování blokád v čakrách. Je velkým “ničitelem nevědomosti” a pouhou přítomností začíná probíhat transformace k božství.

Kromě energetického kanálu Sušumny existují ještě další dva důležité kanály energie, v sanskrtu nazývané Ida a Pingala. Pingala funguje jako nositel sluneční energie (je plná žáru a podnětů). Tento kanál začíná vpravo od základní čakry a končí v horní části pravé nosní dírky. Ida je nositelem chladivé a uklidňující energie měsíční. Tento kanál začíná vlevo do základní čakry a končí v levé nosní dírce. Od základní čakry až k nosu se Ida a Pingala obtáčejí kolem kanálu Sušumny. Tyto kanály jsou schopny také přijímat prostřednictvím dýchání pránu (životní energii) přímo ze vzduchu a při výdech nás zbavovat jedovatých “látek”.

Čakry jsou také zásobovány energií i z velkého počtu dalších nádí z vedlejších čaker a z vibračních polí.

Z okolí také čakry přijímají přímo ty vibrace, které momentálně odpovídají jejich frekvencím. Tak nás spojují svými různými funkcemi s děním v našem okolí a slouží jako “antény” pro celý frekvenční rozsah energie. Čakry jsou branami, které nás spojují s neohraničeným světem jemnějších energií.

 

Další kapitola Čakry Popis->