Vzorový případ z praxe (výzkum v Olomouci)

6. Vzorový případ z praxe (výzkum v Olomouci)

Za vzorový případ ukázky prověření problematiky GPZ můžeme považovat město Olomouc. Zda byla prováděna systematická evidence všech případů nádorových onemocnění počínaje rokem 1871 až do současnosti. Tato evidence byla diferencovaná podle primárního nebo sekundárního (metastázového) vzniku nádorů, nebo jako doprovodného znaku, zjištěného pitvou po smrti, s rozlišením dle nádorů a doprovázená “komparační onkologií” při pitvě zvířat z bytu postiženého, a zkoumáním kořenů porostů v jeho zahradě. Toto vše Dr. Juryšek (CKO Olomouc) shromáždil. Informace se převedly do počítačového záznamu. Systém dává možnost dokonalého přehledu a je v současnosti nejlepším systémem svého druhu v Evropě.

Dr. Juryšek předpokládá ve svých přednáškách o etiologii a epidemiologii nádorových onemocnění, že vedle běžně uváděných příčin vlivů vzniku nádorů (např.: onkogenní virusy, chemikálie, záření, radioaktivita, dráždění tkání, kouření, exhalace, chronické záněty tkání atd.) mají svůj nesporný význam vlivy lokalizační, zvláště pro stupňování choroby a její časovou progresivitu. V rámci světa jsou to zemětřesné trasy, radioaktivní oblasti, ložiska radioaktivních vod, rašeliniště a plochy se značným počtem podzemních toků vůbec, plochy blízko povrchových toků a na jejích svazích.

Dr. Juryšek a Dr. Gardavský řešili lékařsko – statistické i urbanistické, zastavovací a obytné aspekty sídelního území “Letná” v Olomouci. Území o velikosti 560 x 270 m, dělené na deset bloků rodinné zástavby, leží v bývalém inundačním území olomoucké pevnosti, mezi hlavním a bočním tokem řeky Moravy. Vzdáleno průmyslové zóny, exhalací i dopravy, nezastíněné, dobře osluněné a provětrané, v klidové poloze, s vyšší okrajovou zelení, s velkými vnitroblokovými plochami soukromé udržované zeleně, se zdá být na první pohled ideálním obytným prostředím.

Ze 131 objektů je izolovaných domků 36, sdružených domků 80, nových malopodlažních domů15. Starší zástavbě po roce 1900 patří 46 objektů, po roce 1945 85 objektů. Nádorová onemocnění s celkem 104 mrtvými a 28 nemocnými jsou evidována v 68 objektech. Pouze mrtví byli zjištěni v 46 domech, pouze nemocní v 7 domech, obojí v 15 domech, bez ovlivnění stářím zástavby, avšak v lokalizačně výrazných vztazích. V celém území byly ve všech ulicích telesteticky zjištěny průběhy podzemních vodních toků.

Postupně byly toky detekovány v zahradách, domech a bytech. Ukázalo se, že od hlavního toku řeky Moravy odbočují severně od území jednotlivé “potůčky”, jež protékají diagonálně územím, přibližují se k toku střední Moravy, nevtékají však do ní, odklání se a opět se v obloucích vracejí směrem k hlavnímu toku. Ve všech domech, na něž tyto toky směřovaly a pod nimiž procházely, byly evidovány dodatečným zjištěním případy úmrtí nebo nádorové onemocnění. V  domech, kde procházely tyto toky jen okrajově nebo je míjely, onemocnění ani úmrtí zjištěna nebyla.

Ve 33% případů šlo o nádory na zažívacím traktu a přidružených orgánech. Z 15% šlo o rakovinu kůže, po 8% o rakovinu ženských orgánů, mozku a plic.

S ohledem na značné problémy se vstupy do bytů a zjištěním geobiologických podmínek v místech postelí dotčených, bylo možno zkoumat jedině podmínky u evidovaných osob.

První případ detekce byl proveden ještě před rozhodnutím o této soustavné akci, ve vile význačného olomouckého architekta na jeho osobní přání. Byl zde vytýčen průběh vodního toku, včetně jeho proudnice, břehů a okrajů ionizačních pásem. Obyvatelé domku náhle poukázali, že právě nad tímto místem zemřel v 1. patře vily její bývalý majitel. Toto zjištění vyvolalo u všech přítomných zamrazení.

Další byl případ, kdy byla proměřena lékařská ordinace, ve které zemřeli dva pracovníci na rakovinu a třetí na ni těžce onemocněl.

Pak se již rozjel na plno výzkumný úkol, o němž byla v úvodu přednášky zmínka.

Ve shodě se stanoviskem Lékařské fakulty KU Praha 1980, bylo konstatováno, že člověk jako detektor a indikátor je zatím nejrychlejším a nejekonomičtějším přístrojem pro zjištění rozsahu, umístění a průběhu GPZ v sídelním území i v objektech již vybudovaných pro obytné a veřejné účely a pro hromadné ustájení dobytka.

 

<- Zpět na Vlivy na další oblasti našeho života

Další kapitola Zkušenosti získané měřením (různé případy) ->