Pyramidy ve světě

Pyramidy – stavby, které lidstvo fascinují od nepaměti. S těmito stavbami jsou spojeny mnohé otázky. Kdo je postavil? Kdy je postavil? Proč je postavil? A v neposlední řadě také otázka: Kde všude jsou postavené?

Ve svých článcích určitě nebudu umět odpovědět na všechny tyto dotazy. Pokusím se alespoň nastínit některé odpovědi.

Pyramida, slovo z řeckého πυραμίς, pyramis. Je to jehlanovitá stavba. Základem pyramid bývá zpravidla čtyřúhelník nebo trojúhelník, obecně to však může být jakýkoliv polygon. To znamená, že pyramida má obvykle tři nebo čtyři strany. Tyto strany musí být trojúhelníkové. Konstrukčně nejjednodušší je udělat pyramidu na čtvercové (resp. přibližně čtvercové) základně, protože nevzniká problém spojit stěny do jednoho bodu. Tuto vlastnost má drtivá většina starověkých pyramid. V pyramidách se vybudovala bludiště proti zlodějům hrobek.

Tolik informace z Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida).

Já začnu ve svých článcích od pomyslného konce. Začnu otázkou: „Kde všude jsou pyramidy postavené“? Mnozí lidé namítnou, že je to přece jasné, v Egyptě! Ale ono to tak jednoduché není. Pyramidy jsou v mnoha zemích, na různých kontinentech celé naší matičky Země. Dal jsem si za cíl začít mapovat pyramidy ať jsou a kde jsou. Dobře, začnu tím známým Egyptem…


  1. Egypt

  2. Bosna a Hercegovina

  3. Mexiko

  4. Súdán

  5. Čína

  6. Peru