Zhotovení vlastních nahrávek pro autohypnózu

Před tím, než přistoupíme k samotnému vytvoření nahrávky pro autohypnózu, si sedneme a v klidu si napíšeme na papír vše, co budeme namlouvat v nahrávce. To proto, abychom pak mohli text plynule a bez koktání či jiných rušivých vlivů namluvit. Veškeré rušivé vlivy se mohou při přehrávání negativně projevit. Rušivé vlivy mohou až vytrhnout pacienta z hypnotického stavu.

 Nyní uvedu jeden příklad textu pro nahrání, kde bude cílem odnaučení se kouření. Celý text jsem si rozdělil do několika bodů: 

  • úvod do autohypnózy – navození hypnotického stavu
  • doplnění energie – nikdy není na škodu stimulovat tělo
  • otevření brány do podvědomí
  • sugesce pro odnaučení se kouření
  • uzavření brány do podvědomí
  • probouzecí formule

  Zde uvedené body jsou jen příkladem toho, jak se může osnova textu pro autosugesci připravit.

 Příklad textu pro odnaučení se kouření

  Jsem uvolněný, má poloha, ve které se nacházím, je pohodlná a já se cítím velmi příjemně. Celé mé tělo je stále uvolněnější a uvolněnější. Každým mým nadechnutím se uvolnění prohlubuje a já cítím, jak ustupuje veškeré napětí v mých svalech. Všechny mé svaly jsou uvolněné a naprosto volné. Jsou uvolněné a naprosto volné. Zřetelně cítím, jak se uvolňuje napětí hlavy, celá hlava je úplně uvolněná. Pokožka na povrchu hlavy se uvolňuje a já cítím ten blahodárný účinek uvolnění. Jsem uvolněný a klidný. Naprosto uvolněný a klidný.

 Nyní nechávám velice pozvolna uvolnit i obličejové svaly. Je to velice příjemný pocit, svaly se naprosto uvolňují a jsou úplně volné a uvolněné. Zároveň s obličejovými svaly se uvolňuje i brada a svaly na krku. Jsem uvolněný a klidný, naprosto uvolněný a klidný.

 Mé uvolnění se výborně nastartovalo a proto velice snadno postupuje dále do celého mého těla. Cítím, jak se mi uvolňují svaly na rukou. Ruce se uvolňují a nyní jsou naprosto volné a uvolněné. I já jsem celý uvolněný a klidný.

 Při každém výdechu cítím stále větší a větší uvolnění. Uvolňuje se celé tělo a velmi zřetelně se uvolňuje hrudní koš, který je stále volnější a volnější.

 Nádech. ….. Výdech.

 Nádech. ….. Výdech.

 Nádech. ….. Výdech.

 Uvolnění je stále hlubší a hlubší. Jsem uvolněnější a uvolněnější. Jsem klidný a uvolněný, naprosto klidný a uvolněný. Uvolňují se břišní svaly. Tyto břišní svaly se uvolňují a je velmi příjemné cítit toto uvolnění. Jsem klidný a uvolněný.

 Příjemné uvolnění přichází i do dolních končetin, kde se příjemně rozlévá v podobě milého a příjemného tepla. Svaly na nohou se uvolňují a jsou stále volnější a volnější. Jsem naprosto klidný a uvolněný.

  V celém těle se s přicházejícím uvolněním rozlévá blahodárné teplo, které se rozprostírá ve všech jeho oblastech, ba i v těch nejvzdálenějších koutech. Toto teplo je opravdu velice příjemné a uklidňující. Jsem nyní klidný a uvolněný, klidný a uvolněný.

 Jsem úplně uvolněný a klidný. Myšlenky se mi v hlavě pěkně třídí, celé mé myšlení se uklidňuje, je klidné a uvážené, je úplně klidné a uvážené.

 Jsem úplně uvolněný a klidný. Naprosto uvolněný. Má mysl je klidná a uvolněná. Jsem uvolněný a pouze poslouchám povely, které ke mně přicházejí z magnetofonu. Slyším je velmi zřetelně a jasně. Jsem klidný a uvolněný. Všem přicházejícím povelům plně rozumím. Jsou to povely, které jsou pro mne dobré a pomáhají mi se uvolnit. Jsem klidný a úplně uvolněný. Celé mé tělo je úplně klidné a uvolněné. Jsem klidný a uvolněný. Proto si nyní chvíli toto nádherné uvolnění vychutnám a budu v klidu relaxovat.

 Jsem klidný a naprosto uvolněný. Úplně klidný a uvolněný. Cítím se velmi dobře, všechny svaly v mém těle jsou uvolněné a je mi příjemně teplo. Toto teplo se rozlévá celým mým organismem. Je to velmi příjemné a uvolňující.

 Je mi teplo a zřetelně cítím zdroj tohoto tepla. Je to životodárná energie, která přichází do mého těla přes vrcholek mé hlavy. Celé mé tělo se otevírá přílivu této energie, která okamžitě podporuje uvolnění a tak napomáhá v regeneraci organismu.

 Cítím, že se mé uvolnění prohlubuje. Jsem klidný a velice uvolněný. Mé tělo si doplňuje energii na maximální možnou míru a proto se cítím velice dobře. Jsem vitální, plný síly a energie. Jsem také v maximální míře uvolněný a klidný. Celý tento velice kladný stav v mém organismu se odráží i v mé duševní pohodě a klidu. Jsem klidný a uvolněný, velice klidný a uvolněný.

 Jsem klidný a úplně uvolněný. Nic mě neruší. Naslouchám svému hlasu z magnetofonového záznamu a cítím – vnímám, jak pomalu klesám stále hlouběji a hlouběji, do hlubokého, blahodárného klidu. Cítím se velmi dobře a ponořuji se stále hlouběji a hlouběji.

 Jsem úplně klidný a uvolněný, úplně uvolněný a klidný. V tomto nádherném klidu a stavu uvolnění vidím před sebou velkou bránu. Je to opravdu velká a starobylá brána. Její vrata jsou zatím zavřená. Jsou velice masivní, z poctivého dřeva. Brána samotná je kamenná a její rozměry jsou opravdu úctyhodné.

 Jsem klidný a uvolněný. Dívám se na tuto bránu a najednou si uvědomuji, že ji vlastně velmi dobře znám. Ano znám ji. Je to brána k mému podvědomí. Již si vzpomínám i na další podrobnosti. Vždy, když chci něco vykonat, projdu touhle bránou a pak v podvědomí uložím požadovaný úkol. Za vraty této brány jsem byl už mnohokrát. Proto necítím žádné vzrušení a jsem naprosto klidný a uvolněný.

  Přistupuji k vratům brány a nyní je úplně zlehka otevírám. Obě křídla brány se otevírají dokořán a já vstupuji dovnitř. Jsem klidný a uvolněný. Vím, že se nyní nacházím ve svém podvědomí.

 Jsem klidný a uvolněný. Všechny povely, které teď slyším se mi vrývají hluboko do podvědomí. Nesmazatelně se mi tam vrývají a já se jimi budu vždy přesně řídit. Jsem klidný a uvolněný. Všechny povely, které teď slyším se mi vrývají hluboko do podvědomí. Nesmazatelně se mi tam vrývají a já se jimi budu vždy přesně řídit. Jsem klidný a uvolněný. Jsem klidný a uvolněný, naprosto klidný a uvolněný.

 Jsem klidný a uvolněný. Všechny povely, které teď slyším se mi vrývají hluboko do podvědomí. Nesmazatelně se mi tam vrývají a já se jimi budu vždy přesně řídit. Jsem klidný a uvolněný. Všechny povely, které teď slyším se mi vrývají hluboko do podvědomí. Nesmazatelně se mi tam vrývají a já se jimi budu vždy přesně řídit. Jsem klidný a uvolněný. Jsem klidný a uvolněný, naprosto klidný a uvolněný.

 Jsem klidný a uvolněný. Celá má mysl je klidná a uvolněná. Mám rád čistotu přírody, krásu a zdraví. Proto jsem si vytýčil cíl, který mi pomůže dosáhnout lepšího zdravotního stavu. Rozhodl jsem se přestat s kouřením a ulehčit tak svým plícím a celému svému organismu. Chci, aby mé tělo bylo zdravé a plné síly. Pro dosažení tohoto cíle jsem se rozhodl přestat kouřit. Začínám nový život a jsem rozhodnut prožít každý další den, jak nejlépe jen dovedu. Mám novou sílu a dobré zdraví, abych mohl žít naplno a těšit se z věcí, jenž mne obklopují.

 Cítím se lépe a snadněji dýchám. Přátelé si všímají tohoto rozdílu a říkají mi, že vypadám lépe. Pokud se vyskytnou jakékoliv znaky napětí, jsem schopen se uvolnit tím, že se hluboce nadechnu a opakuji si v mysli tato slova : „jsem uvolněný. Jsem schopen se ovládat“.

 Každý den se cítím lépe, neboť začínám žít nový život- život, jenž je zdravý a plný radosti a spokojenosti. Každý den dělám minimum pro to, abych splnil své cíle. Jejich realizace potěší nejen mně, ale i všechny ty, jež mám rád.

 Kouření mne zajímá stále méně a méně. Kdykoliv si vzpomenu na cigaretu, anebo kdykoli ucítím její kouř, či kdykoliv mi někdo nabídne cigaretu, okamžitě uslyším na pozadí své mysli slovo: „zastav!“ Uslyším ho velmi jasně. Rozezní se v mé mysli: „zastav!“ A hluboce se nadechnu.

 Moje podvědomí má daleko větší zdroje, než si moje vědomá mysl uvědomuje. Moje tělo nyní neutralizuje chemikálie kouře. I kdybych se pokusil zapálit si cigaretu, moje tělo ji odmítne. Kdyby mi někdo nabídl cigaretu, jednoduše bych řekl: „ Ne, děkuji vám.“

 Pokud jsem náhodou mezi kuřáky a cigaretový kouř mne otravuje, vytvořím si ve své mysli ochranný štít z plexiskla, jenž mne ochrání. Takto mi kouř ostatních kuřáků nebude vadit a nebude ohrožovat mé zdraví.

 Ve své mysli slyším slova: „Jsem klidný a uvolněný.“ Nyní dýchám snadněji a můj dech je příjemnější. Cítím novou sílu, zdraví a vitalitu. Nacházím nové možnosti k využívání mého času a energie. Objevují se nové koníčky, více chodím do přírody, dělám to, co mne prostě baví.

 Ve své tvořivé představivosti vidím obrovskou tabuli, na níž je napsáno slovo „cigareta“. Nyní jdu k této tabuli a tím, že smazávám toto slovo, zcela vylučuji cigarety ze svého života. Potlačil jsem potřebu po cigaretách. Nyní je tabule čistá. Vracím se k tabuli, zvedám křídu a místo slova cigareta píši velkými písmeny slovo „ÚSPĚCH“.

 Vysazuji nové poselství do své vnitřní mysli a nabíjím je pozitivním citem a energií. Moje představa a můj symbol, jež vytvářím ve své mysli a jež ztělesňují mé cíle a ideály, mohou být cokoliv.

 Jsem klidný a uvolněný. Až otevřu oči, budu se cítit velmi odpočatý, šťastný a plný energie, neboť jsem již nekuřákem. Lépe se mi dýchá a cítím se naprosto zdráv. Jsem klidný a uvolněný. Naprosto klidný a uvolněný.

 Jsem klidný a uvolněný, úplně klidný a uvolněný. Cítím se velmi dobře a poslouchám hlas, který mě neustále vede na cestě mým nitrem. Jsem úplně klidný a uvolněný. Tento pevný, klidný a zodpovědný hlas, který je mi velice důvěrně známý, mě lehce a velice klidně vede mým podvědomím až k bráně do podvědomí. Znám tuto bránu velice dobře. Před malou chvílí jsem jí zcela bezpečně a klidně prošel do svého podvědomí. Nyní, když již jsem ve svém podvědomí vykonal úkol, jež jsem si předsevzal, vrátím se přes bránu zpět.

 Jsem klidný a uvolněný, úplně klidný a uvolněný. Nyní přicházím k bráně, která je zcela otevřená. Klidně a naprosto uvolněně procházím touto branou ven ze svého podvědomí. Teď, když jsem již venku před bránou, se otočím a postavím se bráně do podvědomí čelem. Jsem klidný a uvolněný. Takto klidný a uvolněný se soustředím na uzavření brány do svého podvědomí. Zcela zřetelně vidím, jak se masivní dveře této brány zavírají a zavírají. Nyní jsou zcela zavřené a já s klidem koukám na opět již uzavřenou bránu do svého podvědomí. Brána do mého podvědomí je pevně uzavřená, ale i tak zůstává vše pevně uloženo v mém podvědomí a já jsem zcela klidný a uvolněný. Dveře jsou zcela zavřené a já s klidem koukám na opět již uzavřenou bránu do svého podvědomí. Brána do mého podvědomí je pevně uzavřená, ale i tak zůstává vše pevně uloženo v mém podvědomí a já jsem zcela klidný a uvolněný. Jsem úplně uvolněný a klidný.

 Jsem klidný a zcela uvolněný. Úplně klidný a uvolněný. Stále v sobě cítím nádherný klid. V tomto nádherném klidu se každé mé slovo nesmazatelně vrylo do mého podvědomí. Budu se těmi slovy pořád řídit a bude mi velice dobře a příjemně. V každém ohledu se mi daří den ode dne lépe a lépe. Jsem klidný a uvolněný. Úplně klidný a uvolněný. Stále v sobě cítím nádherný klid. V tomto nádherném klidu se každé mé slovo nesmazatelně vrylo do mého podvědomí. Budu se těmi slovy pořád řídit a bude mi velice dobře a příjemně. V každém ohledu se mi daří den ode dne lépe a lépe. Jsem klidný a uvolněný. Nyní, když jsem již za sebou řádně zavřel bránu ke svému podvědomí, mohu spustit počítání od pěti k nule. Až dojdu k číslu nula, budou moje ruce, nohy, celé tělo i vědomí, jako před uvedením do hypnózy. Budu zcela volný a pohyblivý, jen zadané sugesce se nesmazatelně vryjí do mého podvědomí. Otevřu pak oči a budu se cítit svěže a zcela dobře.

 Pět – pomalu, velice pomalu se začínám probouzet. Jsem klidný a uvolněný. Vrací se mi síla, cit a hmat.

 Čtyři – nyní se mi vrací síla do celého organismu a i vědomí začíná velice dobře vnímat. Jsem klidný, zcela klidný.

 Tři – pomalu se začínám probouzet. Jsem klidný, velice klidný. Vrací se mi cit do rukou i nohou. Jsem stále klidný.

 Dva – Hluboce se nadechnu a cítím ten blahodárný příliv čistého vzduchu. Velmi mi to pomáhá se probudit. Jsem klidný.

 Jedna – pomalu mohu začít pohybovat prsty na nohou. Jsem klidný a lehce pohybuji prsty na nohou. Dále pohybuji lehce prsty na rukou. Jsem klidný. Velmi hluboce se nadechnu a zcela si naplním plíce čerstvým vzduchem. I nadále jsem klidný.

 Nula – nyní jsem již zcela probuzen a pomalu otevírám oči. Ruce i nohy jsou opět zcela volné a mohu s nimi lehce pohybovat. Jsem plný energie a cítím se zcela dobře a svěže.

  Jistě jste si všimli, že text je napsán pro muže. Ženy si tedy musí text upravit.

 

<- Zpět na Tvořivá představivost

Další kapitola Závěr – zamyšlení nad příklady z praxe ->