Zkušenosti získané měřením (různé případy)

7. Zkušenosti získané měřením (různé případy)

V této části přednášky bych vás rád seznámil s některými případy z mé praxe. Uvedené případy byly mnou detekovány a také vyhodnoceny.

Jako první bych rád uvedl případ mých rodičů. Nastěhovali se do třípokojového bytu v novostavbě v roce 1965. Ložnice a tedy i manželské postele byly umístěny stále na stejném místě od doby nastěhování až do prováděného měření. V době měření (1992) neměli oba rodiče žádné zdravotní potíže. Při měření bylo zjištěno, že přes postel matky vede od hlavy k nohám Hartmannova zóna a šikmo přes postele vede Curyho zóna (schéma tohoto případu můžete vidět na obrázku “případ 1”). V příštích letech se projevily u obou rodičů závažné zdravotní problémy. Matka byla stižena velice silným infarktem a otec, jemuž vede Curyho zóna přes nohy trpí přicpáváním cév.

Obrázek „případ 1“

Jako další případ uvedu měření u mladého muže, sportovce, který měl problémy s levým kolenem. Na požádání jsem v jeho pokoji provedl měření a zjistil jsem šikmý průběh Curyho zóny právě v oblasti kolene. V tomto případě byla náprava problému velice jednoduchá, protože stačilo postel posunout asi o 60cm.

Velice často jsem žádán o proměření obytného prostoru před umístěním postýlky pro novorozence. Je to opravdu chvályhodný počin rodičů nebo příbuzných. Dítě, které je ve vývinu a tudíž potřebuje mnoho energie, je v zónách o tuto potřebnou energii připravováno a je pak hodně náchylné k nejrůznějším chorobám. Obrázek postýlky jsme měli uvedený v minulé kapitole. U většiny dětí se naštěstí projevuje značná citlivost na GPZ a tak se samy snaží dostat z vlivu těchto negativních zón.

Případů, které by se daly uvést je celá řada. Avšak vzorový případ z Olomouce, a další popsané případy zcela jasně a zřetelně vykreslují situaci kolem GPZ. Tuto situaci není dobré podceňovat. GPZ nás ovlivňují relativně pomalu, ale velice intenzívně. Mnozí lidé se mylně domnívají, že když zóny “necítí” působit, že jim nemohou ublížit (nebo, že ani neexistují).

 

<- Zpět na Vzorový případ z praxe (výzkum v Olomouci)

Další kapitola Pohled jasnovidce na problematiku GPZ ->