Jiné možnosti léčení

Jiné možnosti léčení (technický typ léčby)

   Existují i další způsoby léčby, které bych označil jako technické. Také jich je celá řada a proto uvedu opět jen některé.

Při léčbě aury, kdy děláme přímý zásah do „biopole“ organismu, můžeme použít tzv. „energeticky aktivní rezonátory“. Mezi tyto rezonátory počítáme Nilské kříže (Egyptské kříže – „Anch“ – „Anky“) a také „Kapky“.

Nilských křížů je mnoho druhů a každý druh je pro určitý druh energie. Na ilustračním obrázku „nilský kříž“ je zobrazen Nilský kříž používaný v širokém spektru záběru. Naladěný je do rezonance s léčitelem, který má základní vlnovou délku 4,44 cm:

Na dalším obrázku „nilský kříž kruh“, je zobrazen Nilský kříž odlišné geometrie – s kruhem. Tento typ Nilského kříže se používá na „odebírání píků“:

Na ilustračním obrázku „kapka“ je zobrazen energetický aktivní rezonátor typu Kapka. Terapeutická „Kapka“ je 1,5 x účinnější než zmíněný typ Nilského kříže a je určena vyspělým léčitelům:

  Ihned po vyrobení Nilského kříže nebo Kapky začíná toto „zařízení“ pracovat. Proudění energetických toků je znázorněno na ilustračních obrázcích: „energie_t1“:

energie_t2“:

energie_t3“:

Kompletací se zařízení spouští, protože zde záleží hlavně na tvaru zařízení. Pokud tedy s Nilským křížem nepracujeme, je více než vhodné jeho bezpečné uložení. Tzv. bezpečnou pozici získáme přeložením dvou stejných Nilských křížů přes sebe tak, jak je zobrazeno na ilustračním obrázku „bezpečná pozice“:

Z bezpečnostních důvodů (kromě terapie) na nikoho Nilským křížem či Kapkou nemiřte. Je to velmi nebezpečné a to i na větší vzdálenost.

Výběr vhodného rezonátoru musí určit individuálně dobrý telestét. Dalším krokem před použitím rezonátorů je zjištění celkového množství energie u pacienta a také její minimální hranice. Teprve potom můžeme začít s odsáváním energetických „píků“ a následně můžeme vrátit a doplnit do aury energii. Při nedoplnění energie aury na její původní energetickou hladinu by mohlo dojít ke zhoršení zdravotního stavu.

Způsoby držení Nilského kříže a kapky při zásahu znázorňuje obrázek „držení“:

 Při léčbě se někdy využívají také energetické toky „pozitivní“ energie z kosmu. Druhů těchto energií může být několik a na povrch Země dopadají v energetických „paprscích“, které mají různé průměry. Využít se mohou opět několika způsoby. Jedním z nich je přímé postavení se do předem vybraného toku energie a na dobu přesně telesteticky zjištěnou. Tento postup se dle telestetických zjištění může i několikrát opakovat. Další způsob používání kosmických energetických toků je jisté jejich „svázání“ a kumulace do velkého energetického systému. Vytvoření takového systému není vůbec jednoduché. Vyžaduje to veliké znalosti a také telestetické zkušenosti. Jak takový systém asi mohl kdysi vypadat, je vidět na fotografii ze Stonehenge v Anglii. Viz obrázek „Stonehenge“:

Celý systém je tvořen velkými kamennými útvary, které mají svá speciální umístění a do nichž jsou svedeny různé energetické kosmické paprsky. Ty pak v konečném efektu tvoří energetický systém, který můžeme při správné technologii používání využít k léčebným procesům. Ty spočívají právě v ovlivňování aury a jejích biopolí.

  Do velmi podobné skupiny jako Stonehenge patří i pyramida. Pyramida je tvarový zářič, který ještě není zdaleka probádaný. Jisté však je, že uvnitř postavené pyramidy probíhají zajímavé procesy, které mají využitelný efekt. Při dodržení poměrů stran a úhlů tak, jak je má Cheopsova pyramida, můžeme lehce vyrobit „fungující“ pyramidu. (výška 146,6 m, délka hrany 230 m) Takto vyrobená pyramida může sloužit třeba k léčebným účelům, k ostření žiletek, k vysušování organických hmot, především potravin, pro zabránění plesnivění a hnití, pro sušení bylin.

Již méně je však známo, že s pomocí virgule můžeme kolem pyramidy vyrobené doma detekovat pro člověka škodlivou energii. Proto nabádám k veliké opatrnosti při stavbě „domácích“ pyramid a při jejich používání.

 

<- Zpět na Možnosti léčení energiemi – samoléčba

Další kapitola Závěr + jeden cvik ->