Možnosti léčení energiemi – samoléčba

Možnosti léčení energiemi – samoléčba

 Pacient sám někdy nemusí být zcela odkázán na pomoc druhých. V některých případech si může pomoci sám. Může začít u zdravé výživy, může omezit pití a konzumaci chemicky ošetřených nápojů a potravin. Před započetím samotných léčebných kůr je vhodné zkontrolovat místa nejčastějšího pobytu, zda nejsou „znečištěny“ geopatogenními zónami. Pokud zjistíme, že zóny v místě pobytu jsou, pak by mělo následovat jejich odstínění. Dalším krokem by mělo být navození klidné a rozhodně nestresové atmosféry. Jen v takové atmosféře je možné plně relaxovat a nechat působit ozdravné procesy.

Aniž si to možná většina lidí uvědomuje, hraje psychika pacienta v ozdravném procesu velikou roli. Kladný přístup k léčbě totiž nastartuje v těle tzv. „vnitřního doktora“. Stručně řečeno, nastartuje se nějaký vnitřní mechanismus, který je řízen našim podvědomím. Pokud existují vnitřní pochybnosti pacienta o uzdravení, pak se tento člověk bude uzdravovat hůř než člověk, který je o svém vyléčení vnitřně přesvědčen.

 Nesmíme zapomenout, že myšlenka je „stavitel“. A pozitivní myšlení je první krok k úspěšné léčbě.

Metod, jež může pacient použít na sobě samém, je však méně. Omezení pro použití různých metod v samoléčbě mohou být různá. Jedním z hlavních důvodů je ve většině případů neznalost metody a její praktické aplikace. Některé metody se může pacient naučit z knih, některé třeba účastí na speciálních kurzech. Velice vhodnou metodou nejen pro samoléčbu je metoda Reiki, která však funguje jen po účasti na kurzu. Na kurzu Reiki totiž provede lektor – mistr Reiki aktivaci čaker a to tak, aby přes ně mohla proudit kosmická životodárná energie. Bez této aktivace předávání energie funguje jen jako předávání energie vlastní a tím se „dárce“ silně oslabuje.

 Dalším důvodem, pro který nemusí daná metoda při samoléčbě fungovat, je potřeba „aktivace“ léčebného systému či zařízení. Jako příklad mohu uvést akupunkturu. Má-li člověk potřebné znalosti, tzn., zná akupunkturní dráhy a body, dovede správně najít body, které jsou nutné aktivovat, dovede určit typ jehly, počet jehel, dobu působení atd., může se o samoléčbu pokusit. Výsledek však bude mizivý, ne-li žádný. Jistě se bude divit, kde selhal. Neselhal. Ke správnému „rozjetí“ akupunkturního zásahu je potřeba druhého, silného člověka, který předá jehle správný impuls svým dotykem. Teprve potom se tok energie do jehly rozjede a jasnovidec uvidí nad jehlou energetický trychtýř. Viz ilustrační obrázek „trychtýř“:

Energie v tomto trychtýři víří směrem k jehle a přes jehlu pak proudí do napíchnutého akupunkturního bodu a pak dále do akupunkturní dráhy.

Z výše uvedených důvodů (a vyjmenovány nebyly jistě všechny) je zřejmé, že je pacient při pokusu o samoléčbu značně omezen. Při studiu a neustálém duchovním růstu však může udělat veliké pokroky a alespoň při některých typech zdravotních problémů si může pomoci sám.

V závěru této kapitoly bych však doporučil opatrnost při diagnostice nemocí. Žádnou chorobu nepodceňujte. Je více než vhodné konzultovat onemocnění s odborníky.

 

<- Zpět na Možnosti léčení energiemi s pomocí léčitele

Další kapitola Jiné možnosti léčení ->